the earth's most innovative watchmaking technilogy is existed in cheap richard mille replica under $55.

highest quality and absolutely replique montre.

what kind of silicone do they use for sex dolls?

Our exciting collection of erotic love dolls range from cheap blow up dolls to super realistic and totally customisable sex dolls.

v neck beautystic.com ombre gown

Zamówienia publiczne i inwestycje

Ogłoszenia o zamówieniu

             
Data ogłoszenia Nazwa postępowania Rodzaj postępowania Podstawa prawna Termin składania ofert Status Rozstrzygnięcie
postępowania
09-06-2021 Budowa sieci wodociągowej w Al. Wojska Polskiego w Kaliszu. Zapytanie ofertowe 5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 16.06.2021 g. 9.00 Aktualne  
08-06-2021

Sprzedaż zespołu prądotwórczego 125/100kV zamontowanego na przyczepie specjalnej przeznaczonej pod agregat prądotwórczy. 

  Przetarg ofertowy

16.06.2021 g. 9.50

Aktualne  
08-06-2021

Sprzedaż zespółu prądotwórczego 125/100 kV zamontowanego na przyczepie ciągnikowej przeznaczonej pod agregat prądotwórczy.

  Przetarg ofertowy

16.06.2021 g. 9.30

Aktualne  
28-05-2021 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marka. Robota budowlana 5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

08.06.2021 g. 9.00

Nieaktualne Wynik
19-05-2021 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej i Jałowcowej. Robota budowlana 5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 28.05.2021 g.9.30 Nieaktualne Wynik
19-05-2021 Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz gazowej kotłowni grzewczej. Robota budowlana 5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 31.05.2021 g. 9.00 Nieaktualne Wynik
19-05-2021

Dostawa pojemników na odpady.

Dostawa 5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 01.06.2021 g. 9.00 Nieaktualne Wynik
27-04-2021 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kolegialna – Pl. Św. Józefa. Robota budowlana 5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

05.05.2021

g.9.00

Nieaktualne Wynik
16-04-2021 Budowa sieci wodociągowej w ul. Kossaka. Robota budowlana 5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 23.04.2021 g.9.00 Nieaktualne Wynik
29-03-2021 Wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Owsianej w Kaliszu. Robota budowlana 5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 08.04.2021 g. 9.00 Nieaktualne Wynik
24-03-2021 Wymiana przyłączy wody wraz z podejściami wodomierzowymi w ul. Rajskowskiej w Kaliszu. Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 31.03.2021 g. 10.30 Nieaktualne Wynik
23-03-2021 Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej azbestocementowej w ul. Bogumiła i Barbary w formule zaprojektuj - wybuduj. Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 31.03.2021 g.10.00 Nieaktualne Wynik
22-03-2021 Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej azbestocementowej wraz z wymianą przyłączy wody w ul. Wiśniowej i Brzoskwiniowej w formule zaprojektuj - wybuduj. Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 31.03.021 g.9.30 Nieaktualne Wynik
11-03-2021 Zagospodarowanie i przebudowa istniejącej przepompowni ścieków ul. Złota 68 w Kaliszu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj". Robota budowlana §5 pkt. I Regulaminu Udzielania Zamówień 07.04.2021 g. 10:00 Nieaktualne Wynik
02-03-2021 Agregat prądotwórczy HIMOINSA typu HFW - 200 T 5 o mocy znamionowej 200 kVA -160 kW, wraz z przyczepą dwuosiową posiadającą homologację pod wyżej wymieniony agregat, z zestawem gniazd z zabezpieczeniami typ II. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 10.03.2021 g.9.00 Nieaktualne Wynik
24-02-2021 Prowadzenie prac geodezyjnych związanych z inwentaryzowaniem sieci i przyłączy wod - kan na terenie miasta Kalisza oraz wykonywanie map do celów projektowych. Usługa  §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 04.03.2021 g.9.00 Nieaktualne Wynik
04-02-2021

Materiały biurowe.

Dostawa  §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 12.02.2021 g. 9.00 Nieaktualne Wynik
03-02-2021 Dostawa fabrycznie nowego softstartera typ ATS0N222QN Altistart 01 Dostawa §5 pkt VIa Regulaminu Udzielania Zamówień 05.02.2021r. g. 9.50 Niektualne  
25-01-2021 Prowadzenie prac geodezyjnych związanych z inwentaryzowaniem sieci i przyłączy wod - kan na terenie miasta Kalisza oraz wykonywanie map do celów projektowych. Usługa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

02.02.21    g. 9.00

Nieaktualne Wynik
14-01-2021

Badania archeologiczne po pracach wod - kan na terenie miasta Kalisza w 2021r.

Usługa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

25.01.2021 g. 9.00

Nieaktualne Wynik
21-12-2020 Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych i innych po pracach wod - kan na terenie Kalisza w latach 2021-2022. Usługa  §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 28.12.2020 g.13.00 Nieaktualne Wynik
16-12-2020 Sprzedaż używanego samochodu specjalnego do czyszczenia wpustów CW-5A   Przetarg ofertowy 29.12.2020 g. 9.30 Nieaktualne Wynik
16-12-2020   Przetarg ofertowy

29.12.2020

g. 9.00

Nieaktualne Wynik
11-12-2020

Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych i maszyn będacych w użytkowaniu Kupującego.

Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 18.12.2020 g.10.00 Nieaktualne Wynik
26-11-2020 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów wraz z systemem hakowym. Dostawa art. 39 ustawu PzP

04.12.2020 g.10.00

Nieaktualne Wynik
17-11-2020 Dostawa kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

02.12.2020

g. 9.00

Nieaktualne Wynik
17-11-2020 Dostawa kształtek i rur kanalizacji zewnętrznej PVC. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 30.11.2020 g.11.30 Nieaktualne Wynik
17-11-2020 Dostawa zaworów antyskażeniowych. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

30.11.2020

g. 11.00

Nieaktualne Wynik
16-11-2020 Dostawa rur PVC, PEHD. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 30.11.2020 g. 10.30 Nieaktualne Wynik
16-11-2020 Dostawa łączników ocynkowanych. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 30.11.2020 g. 10.00 Nieaktualne Wynik
16-11-2020 Dostawa zaworów kulowych przelotowych do zimnej wody. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 30.11.2020 g. 9.30 Nieaktualne Wynik
16-11-2020

Dostawa skrzynek ulicznych.

Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

30.11.2020 g. 9.00

Nieaktualne Wynik
16-11-2020 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów wraz z systemem hakowym. Dostawa art. 39 ustawu PzP 24.11.2020 g. 10:00 Nieaktualne Wynik
10-11-2020 Zagospodarowanie i przebudowa istniejącej przepompowni ścieków ul. Złota 68 w Kaliszu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" Robota budowlana §5 pkt. I Regulaminu Udzielania Zamówień 18.12.2020 g. 10:00 Nieaktualne Wynik
10-11-2020 Renowacja kanału sanitarnego rękawem typu CIPP - rękaw długi w ul. Częstochowskiej i ul. Sudeckiej Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 20.11.2020 g. 9:30 Nieaktualne Wynik
10-11-2020 Renowacja kanału sanitarnego rękawem typu CIPP - rękaw długi w ul. Al. Wojska Polskiego, ul. Biskupica KOLEKTOR KRĘPICA Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

20.11.2020 g. 9:00

Nieaktualne Wynik
03-11-2020 Dostawa kontenerów rolkowo - hakowych typ KP - 7. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 09.11.2020 g.10.00 Nieaktualne Wynik
03-11-2020 Dostawa pojemników na odpady segregowane o pojemności 1100 litrów. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

09-11-2020 g. 9.30

Nieaktualne Wynik
02-11-2020 Wykonanie wymiany przyłączy wody w ul. Nowy Rynek i Ciasnej. Wykonanie przebudowy przyłącza hydrantowego w ul. Cegielnianej/Asnyka. Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

10-11-2020
g. 9.00

Nieaktualne Wynik
28-10-2020 Modernizacja pokrycia dachowego i wykonanie obróbki blacharskiej na zbiornikach WCz Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 04-11-2020 g.9:00 Nieaktualne Wynik
27-10-2020 Wykonanie utwardzenia placu przy ul. Piwonickiej w Kaliszu Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 02-11-2020
g.13.00
Nieaktualne Wynik
             

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

Copyright by Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu 2021 | Zaloguj
0123movie.net