Zamówienia publiczne i inwestycje

Ogłoszenia o zamówieniu

Data ogłoszenia Nazwa postępowania Rodzaj postępowania Podstawa prawna Termin składania ofert Status Rozstrzygnięcie
postępowania
27.05.2024r. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bankowej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt II Regulaminu Udzielania Zamówień 03.06.2024r. g. 13.00 Aktualne  
27-05-2024r. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zapiecek w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt II Regulaminu Udzielania Zamówień 03.06.2024r. g. 13.30 Aktualne  
16-05-2024r. Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy przepompowni ścieków przy ul. Złotej 68 w Kaliszu. Przetarg nieograniczony §5 pkt I Regulaminu Udzielania Zamówień 11.06.2024r.  g.9.00 Aktualne  
08-04-2024r. Bodowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Batalionów Chłopskich w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 12.04.2024r.  g. 13.00 Nieaktualne Wynik
28-03-2024r. Budowa rozdzielni kontenerowej SN wraz ze stacją transformatorową na terenie SUW Poznańska w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 10.04.2024r. g. 9.00 Nieaktualne Wynik
14-03-2024r. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bankowej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 21.03.2024r.       g.9.30 Nieaktualne Wynik
14-03-2024r. Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Zapiecek w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

21.03.2024r.                g. 9.00

Nieaktualne Wynik
13-03-2024r. Wykonanie nasadzeń drzew. Zapytanie ofertwe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 18.03.2024r.               g. 13.00 Nieaktualne Wynik
01-03-2024r. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zapiecek w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

08.03.2024r.                g. 9.30

Nieaktualne Wynik
01-03-2024r. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bankowej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

08.03.2024r.              g. 9.00

Nieaktualne Wynik
09-02-2024r. Materiały biurowe. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

15.02.2024r.             g. 9.00

Nieaktualne Wynik
11-01-2024r. Badania archeologiczne po pracach wod kan na terenie miasta Kalisza w roku 2024. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

19.01.2024r.              g. 9.00

Nieaktualne Wynik
18-12-2023r. Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych i innych po pracach wod - kan na terenie miasta Kalisza na rok 2024. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

28.12.2023r.              g. 9.00

Nieaktualne Wynik
27-11-2023r. Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do samochodów słuzbowych, maszyn i sprzętu oraz zbiorników metalowych (kanistrów) I pół. 2024r. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 06.12.2023r.              g. 9.00 Nieaktualne Wynik
24-11-2023r. Usługi transpotrowe na rok 2024. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 29.11.2023r.                g. 13.30 Nieaktualne Wynik
24-11-2023r. Dostawa kruszywa na rok 2024. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 29.11.2023r.               g. 13.00 Nieaktualne Wynik
03-11-2023r. Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i stacją transformatorową w Kaliszu przy ul. Starożytnej. Przetarg nieograniczony §5 pkt I Regulaminu Udzielania Zamówień

20.11.2023r.               g. 12.00

Nieaktualne Wynik
09-10-2023r. Budowa przyłącza hydrantowego w ul. Podmiejskiej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 13.10.2023r.              g. 9.00 Nieaktualne Wynik
03-10-2023r. Dostawa dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu energii elektrycznej oraz odkup energii wyprodukowanej na obiektach PWiK w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. Przetarg nieograniczony

art. 132    ustawy PZP

30.10.2023r.             g. 13.00 Nieaktualne  
28-09-2023r. Budowa sieci wodociągowej ul. Piaszczysta - Nędzerzewska w Kaliszu.  Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 04.10.2023r.             g. 9.00 Nieaktualne Wynik
25-09-2023r. Budowa sieci wodociągowej w ul. Dyngusowej i Łódzkiej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

29.09.2023r.             g. 13.00

Nieaktualne Wynik
19-09-2023r. Wykonanie modernizacji kolektorów kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową rękawem typ CIPP -rękaw długi oraz modernizacja komór Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

26.09.2023r.             g. 10.00

Nieaktualne Wynik
05-09-2023r. Budowa sieci wodociągowej ul. Krucza - Staszica w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 11.09.2023r.     g.13.00 Nieaktualne Wynik
18-08-2023r. Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej azbestocementowej w ul. Smolnej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 29.08.2023r.              g. 9.00 Nieaktualne Wynik
09-08-2023r. Wykonanie modernizacji kanałów sanitarnych metodą bewykopową rękawem typu CIPP - rękaw długi. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 18-08-2023r.             g. 12.00 Nieaktualne Wynik
18-07-2023r. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią ścieków  ul. Panoramiczna i Lechosławska w Kaliszu Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 31-07-2023r.            g. 10.00 Nieaktualne Wynik
20-06-2023r. Kosiarka + zestaw kół bliźniaczych tylnych (wózek jezdny). Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 26.06.2023r.     g.12.00 Nieaktualne Wynik
01-06-2023r. Kosiarka + zestaw kół bliźniaczych tylnych (wózek jezdny). Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

07.06.2023r.              g. 9.30

Nieaktualne Wynik
31-05-2023r. Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych, maszyn i sprzętu oraz zbiorników metalowych (kanistrów) w II pół. 2023r. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 07.06.2023r. Nieaktualne Wynik
26-05-2023r. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią ścieków w ul. Panoramiczna i Lechosławska w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 06.06.2023r.             g. 9.00 Nieaktualne Wynik
16-05-2023r. Kosiarka + zestaw kół bliźniaczych tylnych (wózek jezdny) Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 29.05.2023r.              g. 9.00 Nieaktualne Wynik
26-04-2023r. Materiały biurowe. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 04.05.2023r.              g. 9.30 Nieaktualne Wynik
25-04-2023r. Budowa sieci wodociągowej w ul. Tatrzańska - Sudecka w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 04.05.2023r.              g. 9.00 Nieaktualne Wynik
18-04-2023r. Budowa sieci wodociągowej w ul. Piesza - Żytnia w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 24.04.2023r.              g. 13.00 Nieaktualne Wynik
23-03-2023r. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej, Jodłowej, Grabowej i Olszowej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 31.03.2023r.              g. 9.00 Nieaktualne Wynik
23-03-2023r. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zachodnia - Noskowska w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

31.03.2023r.             g. 9.30

Nieaktualne Wynik
17-03-2023r. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,72 kWp, pompownia ścieków sanitarnych ul. Elektryczna w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

29.03.2023r.             g. 12.00

Nieaktualne

Wynik

Wynik

10-03-2023r. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,72kWp, pompownia ścieków sanitarnych ul. Elektryczna w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień            - Nieaktualne Wynik
10-03-2023r. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,77 kWp, pompownia wody Majków, ul. Cedrowa w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 24.03.2023r.     g.12.00 Nieaktualne Wynik
08-03-2023r. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,77 kWp, pompownia wody Winiary, ul. Lubelska 41 w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 20.03.2023r.     g.13.00 Nieaktualne Wynik
31-01-2023r. Usługi transportowe na rok 2023. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 09.02.2023r.              g. 9.30 Nieaktualne Wynik
31-01-2023r. Dostawa kruszywa na rok 2023. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

09.02.2023r.             g. 9.00

Nieaktualne Wynik
11-01-2023r. Badania archeologiczne po pracach wod - kan na terenie miasta Kalisza w 2023 roku. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 18.01.2023r.              g. 9.00 Nieaktualne Wynik
23-12-2022r. Usługi transportowe w roku 2023. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 02.01.2023r.              g. 11.00 Nieaktualne Wynik
15-12-2022r. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieselektywnych i selektywnych. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 21.12.2022r.               g. 9.00 Nieaktualne Wynik
15-12-2022r. Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych i innych po pracach wod - kan na terenie miasta Kalisza na rok 2023r. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 22.12.2022r.             g. 9.00 Nieaktualne Wynik
15-12-2022r. Dostawa kruszywa 2023r. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 23.12.2022r.              g. 9.00 Nieaktualne Wynik
09-12-2022r. Badania archeologiczne po pracach wod - kan na terenie miasta Kalisza w 2023 roku. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 21.12.2022r.              g. 9.00 Nieaktualne Wynik
07-12-2022r. Budowa energetycznego przyłącza kablowego SN z kompaktową stacją transformatorową. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 20.12.2022r.              g. 9.00 Nieaktualne Wynik
02-12-2022r. Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych, maszyn i sprzętu oraz zbiorników metalowych (kanistrów) w I pół. 2023r. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 19.12.2022r.              g. 9.00 Nieaktualne Wynik
16-11-2022r. Zdjęcie blokad oddawania energii do sieci dla istniejących instalacji fotowoltaicznych. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 30.11.2022r.              g. 9.00 Nieaktualne Wynik
04-11-2022r. Budowa sieci wodociągowej w ul. Torowej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 09.11.2022r.              g. 9.00 Nieaktualne Wynik
31-10-2022r. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich/Romańska w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 04.11.2022r.              g. 10.00 Nieaktualne Wynik
31-10-2022r. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kmiecej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 04.11.2022r.              g. 9.30 Nieaktualne Wynik
28-10-2022r. Renowacja komór na Kolektorze Krępica DN1000 oraz renowacja studni rozprężnych od lokalnych przepompowni ścieków na terenie Miasta Kalisza wraz ze spocznikami i kinetami z wykorzystaniem paneli GRP. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 04.11.2022r. g.9.00 Nieaktualne Wynik
21-10-2022r. Budowa sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w ul. Skalmierzyckiej i Handlowej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

26.10.2022r. g.14.00

Nieaktualne Wynik
21-10-2022r. Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej azbestocementowej w ul. Cmentarnej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 26.10.2022r.  g.13.30 Nieaktualne Wynik
19-10-2022r. Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej azbestocementowej w ul. Paderewskiego, Morelowa, T. Boya - Żeleńskiego. Wymiana przyłączy wody w ul. Paderewskiego. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 24.10.2022r.  g.9.00 Nieaktualne Wynik
14-10-2022r. Opacowanie koncepcji projektowej zaopaatrzenia w wodę  i odbioru ścieków sanitarnych z obszaru objętego "Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec" Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 21.10.2022r. g.9.00 Nieaktualne Wynik
06-10-2022r. Budowa energetycznego przyłącza kablowego SN z kompaktową stacją transformatorową SN/nN, kategoria obiektu XXVI. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 13.10.2022r.  g.12.00 Niektualne Wynik
04-10-2022r. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Inwestorskiej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 10.10.2022r.  g.9.00 Nieaktualne Wynik
30-09-2022r. Materiały biurowe. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 06.10.2022r. g.9.00 Nieaktualne Wynik
30-09-2022r. Wycinka drzew. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 07.10.2022r. g.9.30 Nieaktualne Wynik
30-09-2022r. Wykonanie renowacji kanału sanitarnego rękawem typu CIPP - rękaw długi w ul. Biskupickiej Kolekor Krępica DN1000 L=212mb. Zapytanie oferowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 07.10.2022r.   g.9.00 Nieaktualne Wynik
23-09-2022r. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Al. Wojska Polskiego w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 30.09.2022r.  g.8.30 Nieaktualne Wynik
13-09-2022r. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 27.09.2022r.    g. 10.00 Nieaktualne Wynik
12-09-2022r. Budowa sieci wodociągowej w ul. Egipska - Rodowa w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 20.09.2022r.    g. 9.00 Nieaktualne Wynik
24-08-2022r. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kulisiewicza w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 31.08.2022r.   g. 9.00 Nieaktualne Wynik
23-08-2022r. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Wodnej (na odcinku od ul. Długosza do ul. Przybrzeżnej) w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 31.08.2022r.    g. 10.00 Nieaktualne Wynik
23-08-2022r. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w ul. Zapiecek w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 31.08.2022r.  g.9.30 Nieaktualne Wynik
05-08-2022r. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w ul. Św. Stanisława, Rzeźniczej i Sukienniczej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 12.08.2022r.   g. 10.00 Nieaktualne Wynik
05-08-2022r. Kompleksowa usługa utrzymania czystości obejmująca sprzątanie wewnątrz budynku administracyjno - biurowego przy ul. Nowy Świat 2a w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 12.08.2022r.   g. 9.30 Nieaktualne Wynik
05-08-2022r. Renowacja kanału sanitarnego rękawem typu CIPP - rękaw długi w ul. Torowej i  ul. Polnej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 12.08.2022r.   g. 9.00 Nieaktualne Wynik
03-08-2022r. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowy Świat i Łączna w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

10.08.2022r.    g. 9.00

Niektualne Wynik
07-07-2022r. Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej azbestocementowej wraz z wymianą przyłączy wody w ul. Zemełki w Kaliszu Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

13.07.2022r.   g. 9.00

Nieaktualne Wynik
27-04-2022r. Wycinka drzew wraz z utylizacją drewna i gałęzi, uprzątnięciem terenu po wykonanej usłudze i wyrównanieniem terenu po usuwaniu korzeni. Zapytnie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 05.05.2022r.   g. 13.00 Nieaktualne Wynik
11-04-2022r. Remont mostu i estakady wody surowej Lis w Kaliszu) przęsło nurtowe. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 05.05.2022r.   g. 9.00 Nieaktualne Wynik
14-03-2022r. Budowa kanalizacji sanitrnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią ścieków w ul. Żytniej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

23.03.2022r.   g. 9.00

Nieaktualne Wynik
10-03-2022r. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 18.03.2022r.    g. 9.00 Nieaktualne Wynik
24-02-2022r. Dobór, montaż i uruchomienie magzynu energii elektrycznej - zasilanej z istniejącej instalacji PV na obiekcie ul. Smolna 11 w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 11.03.2022r.    g. 9.00 Nieaktualne Wynik
24-02-2022r. System telewizyjnej inspekcji kanalizacji wraz z nagrywarką DVD Panasonic przeznaczoną do tego systemu.   Przetarg ofertowy 03.03.2022r.     g. 10.00 Nieaktualne Wynik
17-02-2022r. Usługi transportowe na rok 2022. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 24.02.2022r.  
g. 9.00
Nieaktualne Wynik
14-02-2022r. Modernizacja dyspozytorni SUW Lis. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

23.02.2022r.

g.10.00

Nieaktualne Wynik
10-02-2022r. Sprzedaż zbiorników na olej opałowy (3 szt.)   Przetarg ofertowy 17.02.2022r. g.10.00 Nieaktualne  
04-02-2022r. Materiały biurowe. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 09.02.2022r. g.9.00 Nieaktualne Wynika
11-01-2022r. Dostawa kruszywa w 2022 roku. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 13.01.2022r. g.12.00 Nieaktualne Wynik
11-01-2022r. Usługi transportowe na rok 2022. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 13.01.2022r. g.11.30 Nieaktualne Wynik
04-01-2022r. Dostawa skrzynek ulicznych w I półroczu 2022r. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 11.01.2022r.  g. 9.00 Nieaktualne Wynik
28-12-2021r. Badania archeologiczne po pracach wod - kan na terenie miasta Kalisza w 2022 roku. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

05.01.2022r.  g. 9.30

Nieaktualne Wynik
28-12-2021r. Prowadzenie prac geodezyjnych związanych z inwentaryzowaniem sieci i przyłączy wod - kan na terenie miasta Kalisza oraz wykonywanie map do celów projektowych w 2022 roku. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 05.01.2022r.  g. 9.00 Nieaktualne Wynik
27-12-2021r. Dostawa kruszywa w 2022 roku zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 30.12.2021r.  g. 11.00 Nieaktualne Wynik
21-12-2021r. Usługi transportowe na rok 2022. zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 29.12.2021r.  g. 9.00 Nieaktualne Wynik
15-12-2021r.

Wykonanie usługi w zakresie odbioru odpadów nieselektywnych, odbioru odpadów selektywnych typu: papier, tektura, szkło, opakowania z tworzyw sztucznych w roku 2022.

zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 20.12.2021r.   g. 9.00 Niektualne Wynik
18-11-2021r. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Kaliszu. zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 23.11.2021r. g.14.00 Nieaktualne Wynik
16-11-2021r. Budowa sieci wodociagowej w ul. Żytniej - zgodnie z projektem  "Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią ścieków  w ul. Braci Niemojowski i w ul. Żytniej" opracowanym  przez PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu - kwiecień 2021r. zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 22.11.2021r.   g. 9.00 Nieaktualne Wynik
18-10-2021r. Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Bankowej w Kaliszu. zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 25.10.2021r. g.9.30 Nieaktualne Wynik
15-10-2021r. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dusznickiej
w Kaliszu.
zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 25.10.2021r. g.10.00 Nieaktualne Wynik
15-10-2021r. Wymiana przyłączy wody wraz z podejściami wodomierzowymi w ul. Lipowej w Kaliszu. zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 25.10.2021r. g. 9.00 Nieaktualne Wynik
12-10-2021r. Budowa sieci wodociągowej w ul. Panoramicznej w Kaliszu. zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 18.10.2021r. g.12.00 Nieaktualne Wynik
05-10-2021r. Butla acetylenowa, butla do tlenu, wózek do transportu butli, wózek dwubutlowy, wózek jednobutlowy.   Przetarg ofertowy 11.10.2021r. g.12.00 Nieaktualne Wynik
04.10.2021r. Wymiana przyłączy wody wraz z podejściami wodomierzowymi w ul. Kościuszki w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

11.10.2021r.      g. 9.00

Nieaktualne Wynik
27-09-2021 Budowa sieci wodociągowej w ul. Słowiańskiej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 04.10.2021r.      g. 9.30 Nieaktualne Wynik
27-09-2021 Budowa sieci wodociągowej w ul. Lechickiej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 04.10.2021r. g. 9.00 Nieaktualne Wynik
30-08-2021 Wymiana przyłączy wody wraz z podejściami wodomierzowymi w ul. Kościuszki w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 06.09.2021r. g.9.00 Nieaktualne Wynik
21-07-2021 Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bankowej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

03.08.2021r. g. 9.00

Nieaktualne Wynik
19-07-2021 Materiały biurowe. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 22.07.2021r. g.9.00 Nieaktualne Wynik
16-07-2021 Waga.   Przetarg ofertowy 23.07.2021r. g.9.00 Nieaktualne Wynik
30-06-2021 Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Bankowej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 09.06.2021 g.9.00 Nieaktualne Wynik
22-06-2021 Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Bankowej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 28.06.2021 g. 9.00 Nieaktualne Wynik
09-06-2021 Budowa sieci wodociągowej w Al. Wojska Polskiego w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 16.06.2021 g. 9.00 Nieaktualne Wynik
08-06-2021

Sprzedaż zespołu prądotwórczego 125/100kV zamontowanego na przyczepie specjalnej przeznaczonej pod agregat prądotwórczy. 

  Przetarg ofertowy

16.06.2021 g. 9.50

Nieaktualne Wynik
08-06-2021

Sprzedaż zespółu prądotwórczego 125/100 kV zamontowanego na przyczepie ciągnikowej przeznaczonej pod agregat prądotwórczy.

  Przetarg ofertowy

16.06.2021 g. 9.30

Nieaktualne Wynik
28-05-2021 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marka. Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

08.06.2021 g. 9.00

Nieaktualne Wynik
19-05-2021 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej i Jałowcowej. Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 28.05.2021 g.9.30 Nieaktualne Wynik
19-05-2021 Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz gazowej kotłowni grzewczej. Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 31.05.2021 g. 9.00 Nieaktualne Wynik
19-05-2021

Dostawa pojemników na odpady.

Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 01.06.2021 g. 9.00 Nieaktualne Wynik
27-04-2021 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kolegialna – Pl. Św. Józefa. Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

05.05.2021

g.9.00

Nieaktualne Wynik
16-04-2021 Budowa sieci wodociągowej w ul. Kossaka. Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 23.04.2021 g.9.00 Nieaktualne Wynik
29-03-2021 Wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Owsianej w Kaliszu. Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 08.04.2021 g. 9.00 Nieaktualne Wynik
24-03-2021 Wymiana przyłączy wody wraz z podejściami wodomierzowymi w ul. Rajskowskiej w Kaliszu. Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 31.03.2021 g. 10.30 Nieaktualne Wynik
23-03-2021 Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej azbestocementowej w ul. Bogumiła i Barbary w formule zaprojektuj - wybuduj. Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 31.03.2021 g.10.00 Nieaktualne Wynik
22-03-2021 Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej azbestocementowej wraz z wymianą przyłączy wody w ul. Wiśniowej i Brzoskwiniowej w formule zaprojektuj - wybuduj. Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 31.03.021 g.9.30 Nieaktualne Wynik
11-03-2021 Zagospodarowanie i przebudowa istniejącej przepompowni ścieków ul. Złota 68 w Kaliszu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj". Robota budowlana §5 pkt. I Regulaminu Udzielania Zamówień 07.04.2021 g. 10:00 Nieaktualne Wynik
02-03-2021 Agregat prądotwórczy HIMOINSA typu HFW - 200 T 5 o mocy znamionowej 200 kVA -160 kW, wraz z przyczepą dwuosiową posiadającą homologację pod wyżej wymieniony agregat, z zestawem gniazd z zabezpieczeniami typ II. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 10.03.2021 g.9.00 Nieaktualne Wynik
24-02-2021 Prowadzenie prac geodezyjnych związanych z inwentaryzowaniem sieci i przyłączy wod - kan na terenie miasta Kalisza oraz wykonywanie map do celów projektowych. Usługa  §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 04.03.2021 g.9.00 Nieaktualne Wynik
04-02-2021

Materiały biurowe.

Dostawa  §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 12.02.2021 g. 9.00 Nieaktualne Wynik
03-02-2021 Dostawa fabrycznie nowego softstartera typ ATS0N222QN Altistart 01 Dostawa §5 pkt VIa Regulaminu Udzielania Zamówień 05.02.2021r. g. 9.50 Niektualne  
25-01-2021 Prowadzenie prac geodezyjnych związanych z inwentaryzowaniem sieci i przyłączy wod - kan na terenie miasta Kalisza oraz wykonywanie map do celów projektowych. Usługa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

02.02.21    g. 9.00

Nieaktualne Wynik
14-01-2021

Badania archeologiczne po pracach wod - kan na terenie miasta Kalisza w 2021r.

Usługa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

25.01.2021 g. 9.00

Nieaktualne Wynik
21-12-2020 Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych i innych po pracach wod - kan na terenie Kalisza w latach 2021-2022. Usługa  §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 28.12.2020 g.13.00 Nieaktualne Wynik
16-12-2020 Sprzedaż używanego samochodu specjalnego do czyszczenia wpustów CW-5A   Przetarg ofertowy 29.12.2020 g. 9.30 Nieaktualne Wynik
16-12-2020   Przetarg ofertowy

29.12.2020

g. 9.00

Nieaktualne Wynik
11-12-2020

Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych i maszyn będacych w użytkowaniu Kupującego.

Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 18.12.2020 g.10.00 Nieaktualne Wynik
26-11-2020 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów wraz z systemem hakowym. Dostawa art. 39 ustawu PzP

04.12.2020 g.10.00

Nieaktualne Wynik
17-11-2020 Dostawa kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

02.12.2020

g. 9.00

Nieaktualne Wynik
17-11-2020 Dostawa kształtek i rur kanalizacji zewnętrznej PVC. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 30.11.2020 g.11.30 Nieaktualne Wynik
17-11-2020 Dostawa zaworów antyskażeniowych. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

30.11.2020

g. 11.00

Nieaktualne Wynik
16-11-2020 Dostawa rur PVC, PEHD. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 30.11.2020 g. 10.30 Nieaktualne Wynik
16-11-2020 Dostawa łączników ocynkowanych. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 30.11.2020 g. 10.00 Nieaktualne Wynik
16-11-2020 Dostawa zaworów kulowych przelotowych do zimnej wody. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 30.11.2020 g. 9.30 Nieaktualne Wynik
16-11-2020

Dostawa skrzynek ulicznych.

Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

30.11.2020 g. 9.00

Nieaktualne Wynik
16-11-2020 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów wraz z systemem hakowym. Dostawa art. 39 ustawu PzP 24.11.2020 g. 10:00 Nieaktualne Wynik
10-11-2020 Zagospodarowanie i przebudowa istniejącej przepompowni ścieków ul. Złota 68 w Kaliszu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" Robota budowlana §5 pkt. I Regulaminu Udzielania Zamówień 18.12.2020 g. 10:00 Nieaktualne Wynik
10-11-2020 Renowacja kanału sanitarnego rękawem typu CIPP - rękaw długi w ul. Częstochowskiej i ul. Sudeckiej Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 20.11.2020 g. 9:30 Nieaktualne Wynik
10-11-2020 Renowacja kanału sanitarnego rękawem typu CIPP - rękaw długi w ul. Al. Wojska Polskiego, ul. Biskupica KOLEKTOR KRĘPICA Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

20.11.2020 g. 9:00

Nieaktualne Wynik
03-11-2020 Dostawa kontenerów rolkowo - hakowych typ KP - 7. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 09.11.2020 g.10.00 Nieaktualne Wynik
03-11-2020 Dostawa pojemników na odpady segregowane o pojemności 1100 litrów. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

09-11-2020 g. 9.30

Nieaktualne Wynik
02-11-2020 Wykonanie wymiany przyłączy wody w ul. Nowy Rynek i Ciasnej. Wykonanie przebudowy przyłącza hydrantowego w ul. Cegielnianej/Asnyka. Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

10-11-2020
g. 9.00

Nieaktualne Wynik
28-10-2020 Modernizacja pokrycia dachowego i wykonanie obróbki blacharskiej na zbiornikach WCz Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 04-11-2020 g.9:00 Nieaktualne Wynik
27-10-2020 Wykonanie utwardzenia placu przy ul. Piwonickiej w Kaliszu Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 02-11-2020
g.13.00
Nieaktualne Wynik
             

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

123movies