Zamówienia publiczne i inwestycje

Ogłoszenia o zamówieniu

Data ogłoszenia Nazwa postępowania Rodzaj postępowania Podstawa prawna Termin składania ofert Status Rozstrzygnięcie
postępowania
18-11-2021r. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Kaliszu. zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 23.11.2021r. g.14.00 Nieaktualne Wynik
16-11-2021r. Budowa sieci wodociagowej w ul. Żytniej - zgodnie z projektem  "Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią ścieków  w ul. Braci Niemojowski i w ul. Żytniej" opracowanym  przez PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu - kwiecień 2021r. zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 22.11.2021r.   g. 9.00 Nieaktualne Wynik
18-10-2021r. Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Bankowej          w Kaliszu. zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 25.10.2021r. g.9.30 Nieaktualne Wynik
15-10-2021r. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dusznickiej
w Kaliszu.
zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 25.10.2021r. g.10.00 Nieaktualne Wynik
15-10-2021r. Wymiana przyłączy wody wraz z podejściami wodomierzowymi w ul. Lipowej w Kaliszu. zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 25.10.2021r. g. 9.00 Nieaktualne Wynik
12-10-2021r. Budowa sieci wodociągowej w ul. Panoramicznej w Kaliszu. zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 18.10.2021r. g.12.00 Nieaktualne Wynik
05-10-2021r. Butla acetylenowa, butla do tlenu, wózek do transportu butli, wózek dwubutlowy, wózek jednobutlowy.   Przetarg ofertowy 11.10.2021r. g.12.00 Nieaktualne Wynik
04.10.2021r. Wymiana przyłączy wody wraz z podejściami wodomierzowymi w ul. Kościuszki w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

11.10.2021r.      g. 9.00

Nieaktualne Wynik
27-09-2021 Budowa sieci wodociągowej w ul. Słowiańskiej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 04.10.2021r.      g. 9.30 Nieaktualne Wynik
27-09-2021 Budowa sieci wodociągowej w ul. Lechickiej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 04.10.2021r. g. 9.00 Nieaktualne Wynik
30-08-2021 Wymiana przyłączy wody wraz z podejściami wodomierzowymi w ul. Kościuszki w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 06.09.2021r. g.9.00 Nieaktualne Wynik
21-07-2021 Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bankowej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

03.08.2021r. g. 9.00

Nieaktualne Wynik
19-07-2021 Materiały biurowe. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 22.07.2021r. g.9.00 Nieaktualne Wynik
16-07-2021 Waga.   Przetarg ofertowy 23.07.2021r. g.9.00 Nieaktualne Wynik
30-06-2021 Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Bankowej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 09.06.2021 g.9.00 Nieaktualne Wynik
22-06-2021 Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Bankowej w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 28.06.2021 g. 9.00 Nieaktualne Wynik
09-06-2021 Budowa sieci wodociągowej w Al. Wojska Polskiego w Kaliszu. Zapytanie ofertowe §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 16.06.2021 g. 9.00 Nieaktualne Wynik
08-06-2021

Sprzedaż zespołu prądotwórczego 125/100kV zamontowanego na przyczepie specjalnej przeznaczonej pod agregat prądotwórczy. 

  Przetarg ofertowy

16.06.2021 g. 9.50

Nieaktualne Wynik
08-06-2021

Sprzedaż zespółu prądotwórczego 125/100 kV zamontowanego na przyczepie ciągnikowej przeznaczonej pod agregat prądotwórczy.

  Przetarg ofertowy

16.06.2021 g. 9.30

Nieaktualne Wynik
28-05-2021 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marka. Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

08.06.2021 g. 9.00

Nieaktualne Wynik
19-05-2021 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej i Jałowcowej. Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 28.05.2021 g.9.30 Nieaktualne Wynik
19-05-2021 Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz gazowej kotłowni grzewczej. Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 31.05.2021 g. 9.00 Nieaktualne Wynik
19-05-2021

Dostawa pojemników na odpady.

Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 01.06.2021 g. 9.00 Nieaktualne Wynik
27-04-2021 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kolegialna – Pl. Św. Józefa. Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

05.05.2021

g.9.00

Nieaktualne Wynik
16-04-2021 Budowa sieci wodociągowej w ul. Kossaka. Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 23.04.2021 g.9.00 Nieaktualne Wynik
29-03-2021 Wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Owsianej w Kaliszu. Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 08.04.2021 g. 9.00 Nieaktualne Wynik
24-03-2021 Wymiana przyłączy wody wraz z podejściami wodomierzowymi w ul. Rajskowskiej w Kaliszu. Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 31.03.2021 g. 10.30 Nieaktualne Wynik
23-03-2021 Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej azbestocementowej w ul. Bogumiła i Barbary w formule zaprojektuj - wybuduj. Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 31.03.2021 g.10.00 Nieaktualne Wynik
22-03-2021 Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej azbestocementowej wraz z wymianą przyłączy wody w ul. Wiśniowej i Brzoskwiniowej w formule zaprojektuj - wybuduj. Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 31.03.021 g.9.30 Nieaktualne Wynik
11-03-2021 Zagospodarowanie i przebudowa istniejącej przepompowni ścieków ul. Złota 68 w Kaliszu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj". Robota budowlana §5 pkt. I Regulaminu Udzielania Zamówień 07.04.2021 g. 10:00 Nieaktualne Wynik
02-03-2021 Agregat prądotwórczy HIMOINSA typu HFW - 200 T 5 o mocy znamionowej 200 kVA -160 kW, wraz z przyczepą dwuosiową posiadającą homologację pod wyżej wymieniony agregat, z zestawem gniazd z zabezpieczeniami typ II. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 10.03.2021 g.9.00 Nieaktualne Wynik
24-02-2021 Prowadzenie prac geodezyjnych związanych z inwentaryzowaniem sieci i przyłączy wod - kan na terenie miasta Kalisza oraz wykonywanie map do celów projektowych. Usługa  §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 04.03.2021 g.9.00 Nieaktualne Wynik
04-02-2021

Materiały biurowe.

Dostawa  §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 12.02.2021 g. 9.00 Nieaktualne Wynik
03-02-2021 Dostawa fabrycznie nowego softstartera typ ATS0N222QN Altistart 01 Dostawa §5 pkt VIa Regulaminu Udzielania Zamówień 05.02.2021r. g. 9.50 Niektualne  
25-01-2021 Prowadzenie prac geodezyjnych związanych z inwentaryzowaniem sieci i przyłączy wod - kan na terenie miasta Kalisza oraz wykonywanie map do celów projektowych. Usługa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

02.02.21    g. 9.00

Nieaktualne Wynik
14-01-2021

Badania archeologiczne po pracach wod - kan na terenie miasta Kalisza w 2021r.

Usługa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

25.01.2021 g. 9.00

Nieaktualne Wynik
21-12-2020 Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych i innych po pracach wod - kan na terenie Kalisza w latach 2021-2022. Usługa  §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 28.12.2020 g.13.00 Nieaktualne Wynik
16-12-2020 Sprzedaż używanego samochodu specjalnego do czyszczenia wpustów CW-5A   Przetarg ofertowy 29.12.2020 g. 9.30 Nieaktualne Wynik
16-12-2020   Przetarg ofertowy

29.12.2020

g. 9.00

Nieaktualne Wynik
11-12-2020

Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych i maszyn będacych w użytkowaniu Kupującego.

Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 18.12.2020 g.10.00 Nieaktualne Wynik
26-11-2020 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów wraz z systemem hakowym. Dostawa art. 39 ustawu PzP

04.12.2020 g.10.00

Nieaktualne Wynik
17-11-2020 Dostawa kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

02.12.2020

g. 9.00

Nieaktualne Wynik
17-11-2020 Dostawa kształtek i rur kanalizacji zewnętrznej PVC. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 30.11.2020 g.11.30 Nieaktualne Wynik
17-11-2020 Dostawa zaworów antyskażeniowych. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

30.11.2020

g. 11.00

Nieaktualne Wynik
16-11-2020 Dostawa rur PVC, PEHD. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 30.11.2020 g. 10.30 Nieaktualne Wynik
16-11-2020 Dostawa łączników ocynkowanych. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 30.11.2020 g. 10.00 Nieaktualne Wynik
16-11-2020 Dostawa zaworów kulowych przelotowych do zimnej wody. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 30.11.2020 g. 9.30 Nieaktualne Wynik
16-11-2020

Dostawa skrzynek ulicznych.

Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

30.11.2020 g. 9.00

Nieaktualne Wynik
16-11-2020 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów wraz z systemem hakowym. Dostawa art. 39 ustawu PzP 24.11.2020 g. 10:00 Nieaktualne Wynik
10-11-2020 Zagospodarowanie i przebudowa istniejącej przepompowni ścieków ul. Złota 68 w Kaliszu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" Robota budowlana §5 pkt. I Regulaminu Udzielania Zamówień 18.12.2020 g. 10:00 Nieaktualne Wynik
10-11-2020 Renowacja kanału sanitarnego rękawem typu CIPP - rękaw długi w ul. Częstochowskiej i ul. Sudeckiej Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 20.11.2020 g. 9:30 Nieaktualne Wynik
10-11-2020 Renowacja kanału sanitarnego rękawem typu CIPP - rękaw długi w ul. Al. Wojska Polskiego, ul. Biskupica KOLEKTOR KRĘPICA Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

20.11.2020 g. 9:00

Nieaktualne Wynik
03-11-2020 Dostawa kontenerów rolkowo - hakowych typ KP - 7. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 09.11.2020 g.10.00 Nieaktualne Wynik
03-11-2020 Dostawa pojemników na odpady segregowane o pojemności 1100 litrów. Dostawa §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

09-11-2020 g. 9.30

Nieaktualne Wynik
02-11-2020 Wykonanie wymiany przyłączy wody w ul. Nowy Rynek i Ciasnej. Wykonanie przebudowy przyłącza hydrantowego w ul. Cegielnianej/Asnyka. Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień

10-11-2020
g. 9.00

Nieaktualne Wynik
28-10-2020 Modernizacja pokrycia dachowego i wykonanie obróbki blacharskiej na zbiornikach WCz Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 04-11-2020 g.9:00 Nieaktualne Wynik
27-10-2020 Wykonanie utwardzenia placu przy ul. Piwonickiej w Kaliszu Robota budowlana §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień 02-11-2020
g.13.00
Nieaktualne Wynik
             

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

Copyright by Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu 2021 | Zaloguj
123movies