Znajdujesz się na stronie: Strefa klientaWnioski i formularze

Strefa klienta

Przygotowaliśmy dla Państwa wzory wniosków i formularzy w celu ułatwienia komunikacji.
Mogą Państwo samodzielnie przygotować potrzebne wnioski,  niemniej ich treść merytoryczna musi być minimum tożsama z treścią zawartą we wzorze wniosku (formularzu) opracowanym przez nasze przedsiębiorstwo.

Wnioski i formularze

IBOK

 TytułKategoriaOpisRozmiar
1. Regulamin IBOKIBOKAktualizacja na dzień 10.06.2021210,56 KB
2. Wniosek o założenie konta w IBOK (D88) wraz z klauzulą informacyjnąIBOKAktualizacja na dzień 13.09.2022r.315,47 KB
2. Wniosek o założenie konta w IBOK (D88) wraz z klauzulą informacyjnąIBOKEDYTOWALNY319,11 KB
3. Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną (D86)IBOKEDYTOWALNY255,52 KB
3. Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną (D86)IBOKAktualizacja na 14.06.2021252,55 KB

Nowy klient

 TytułKategoriaOpisRozmiar
1. Wniosek o zawarcie umowy (D45) + oświadczenie taryfoweNOWY KLIENT Aktualizacja 21.12.2022345,32 KB
1. Wniosek o zawarcie umowy (D45) + oświadczenie taryfoweNOWY KLIENTEDYTOWALNY538,77 KB
2. Uproszczony wniosek o przyłączenie do sieci wod-kan (D30a) - klient indywidualnyNOWY KLIENT Aktualizacja 01.06.2022472,59 KB
2. Uproszczony wniosek o przyłączenie do sieci wod-kan (D30a) - klient indywidualny NOWY KLIENTEDYTOWALNY501,11 KB
3. Wniosek o przyłączenie do sieci wod-kan (D30b) - pozostali klienciNOWY KLIENTEDYTOWALNY632,78 KB
3. Wnosek o przyłączenie do sieci wod-kan (D30b) - pozostali klienciNOWY KLIENT Aktualizacja 01.06.2022597,20 KB
4. Oświadczenie dot. tytułu prawnego do dysponowania posesją lub lokalem (D18)NOWY KLIENTEDYTOWALNY437,47 KB
4. Oświadczenie dot. tytułu prawnego do dysponowania posesją lub lokalem (D18)NOWY KLIENT Aktualizacja 01.06.2022402,56 KB
5. Wniosek o wykonanie włączenia w sieć wodociągową / kanalizacyjną (D39)NOWY KLIENTEDYTOWALNY884,24 KB
5. Wniosek o wykonanie włączenia w sieć wodociągową / kanalizacyjną (D39)NOWY KLIENT Aktualizacja 01.06.2022474,78 KB
6. Oświadczenie dotyczące przeznaczenia wodyNOWY KLIENTEDYTOWALNY163,29 KB
6. Oświadczenie dotyczące przeznaczenia wodyNOWY KLIENT Obowiązuje od 20.07.2017124,57 KB
7. Zgoda na wprowadzanie ścieków przemysłowych do miejskiej kanalizacji sanitarnejNOWY KLIENTAktualizacja 17.08.2023456,03 KB
7. Zgoda na wprowadzanie ścieków przemysłowych do miejskiej kanalizacji sanitarnejNOWY KLIENTEDYTOWALNY460,67 KB
7a. Informacja w sprawie wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiejNOWY KLIENTAktualizacja na dzień 01.09.2023r.245,45 KB
8. Protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierza (D20)NOWY KLIENTAktualizacja 01.06.2022751,31 KB
8. Protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierza (D20)NOWY KLIENTEDYTOWALNY757,54 KB
9. Upoważnienie/Pełnomocnictwo (D138)NOWY KLIENTEDYTOWALNY867,19 KB
9. Upoważnienie/Pełnomocnictwo (D138)NOWY KLIENTAktualizacja 01.06.2022682,42 KB

Inne

 TytułKategoriaOpisRozmiar
1. Zmiana adresu korespondencyjnegoINNEAktualizacja 01.06.2022260,10 KB
1. Zmiana adresu korespondencyjnegoINNEEDYTOWALNY199,60 KB
2. Wniosek o przedłużenie terminu - inwentaryzacjaINNEEDYTOWALNY119,83 KB
2. Wniosek o przedłużenie terminu - inwentaryzacjaINNEObowiązuje od 01.01.201566,96 KB
3. Wniosek o przedłużenie terminu - budowaINNEObowiązuje od 01.01.201567,35 KB
3. Wniosek o przedłużenie terminu - budowaINNEEDYTOWALNY73,28 KB
4. Wniosek o duplikat fakturyINNEEDYTOWALNY72,76 KB
4. Wniosek o duplikat fakturyINNEObowiązuje od 01.01.201565,36 KB
5. Aktualizacja danych osobowych (D45a)INNEAktualizacja 18.01.2023r.223,83 KB
5. Aktualizacja danych osobowych (D45a)INNEEDYTOWALNY243,47 KB
6. Wniosek o rozwiązanie umowy (D22)INNEObowiązuję od 31.03.2023228,01 KB
6. Wniosek o rozwiązanie umowy (D22)INNEEDYTOWALNY258,54 KB

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl