Znajdujesz się na stronie: Strefa klientaWnioski i formularze

Strefa klienta

Przygotowaliśmy dla Państwa wzory wniosków i formularzy w celu ułatwienia komunikacji.
Mogą Państwo samodzielnie przygotować potrzebne wnioski,  niemniej ich treść merytoryczna musi być minimum tożsama z treścią zawartą we wzorze wniosku (formularzu) opracowanym przez nasze przedsiębiorstwo.

Wnioski i formularze

IBOK

 TytułKategoriaOpisRozmiar
1. Regulamin IBOKIBOKAktualizacja na dzień 10.06.2021210,56 KB
2. Wniosek o założenie konta w IBOK (D88) wraz z klauzulą informacyjnąIBOKAktualizacja na dzień 13.09.2022r.315,47 KB
3. Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną (D86)IBOKAktualizacja na 14.06.2021252,55 KB

Nowy klient

 TytułKategoriaOpisRozmiar
1. Wniosek o zawarcie umowy (D45) + oświadczenie taryfoweNOWY KLIENT Aktualizacja 21.12.2022345,32 KB
2. Uproszczony wniosek o przyłączenie do sieci wod-kan (D30a) - klient indywidualnyNOWY KLIENT Aktualizacja 01.06.2022472,59 KB
3. Wnosek o przyłączenie do sieci wod-kan (D30b) - pozostali klienciNOWY KLIENT Aktualizacja 01.06.2022597,20 KB
4. Oświadczenie dot. tytułu prawnego do dysponowania posesją lub lokalem (D18)NOWY KLIENT Aktualizacja 01.06.2022402,56 KB
5. Wniosek o wykonanie włączenia w sieć wodociągową / kanalizacyjną (D39)NOWY KLIENT Aktualizacja 01.06.2022474,78 KB
6. Oświadczenie dotyczące przeznaczenia wodyNOWY KLIENT Obowiązuje od 20.07.2017124,57 KB
7. Zgoda na wprowadzanie ścieków przemysłowych do miejskiej kanalizacji sanitarnejNOWY KLIENTAktualizacja 01.06.2022453,97 KB
7a. Informacja w sprawie wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiejNOWY KLIENTAktualizacja na dzień 02.11.20121r.191,43 KB
8. Protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierza (D20)NOWY KLIENTAktualizacja 01.06.2022751,31 KB
9. Upoważnienie/Pełnomocnictwo (D138)NOWY KLIENTAktualizacja 01.06.2022682,42 KB

Inne

 TytułKategoriaOpisRozmiar
1. Zmiana adresu korespondencyjnegoINNEAktualizacja 01.06.2022260,10 KB
2. Wniosek o przedłużenie terminu - inwentaryzacjaINNEObowiązuje od 01.01.201566,96 KB
3. Wniosek o przedłużenie terminu - budowaINNEObowiązuje od 01.01.201567,35 KB
4. Wniosek o duplikat fakturyINNEObowiązuje od 01.01.201565,36 KB
5. Aktualizacja danych osobowych (D45a)INNEAktualizacja 18.01.2023r.223,83 KB

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

yesmovies