Znajdujesz się na stronie: Strefa klientaPodliczniki

Strefa klienta

Podliczniki

ZAWIERANIE UMÓW NA DOSTAWĘ WODY DO PODLEWANIA TERENÓW ZIELONYCH

Istnieje możliwość zamontowania wodomierza – podlicznika w celu rozliczania poboru wody
do podlewania. W tym celu należy wystąpić do przedsiębiorstwa ze stosownym wnioskiem
oraz spełnić poniższe zasady.

WNIOSEK (obowiązuje od 02.05.2022)

WERSJA EDYTOWALNA

ZASADY
rozliczania wody bezpowrotnie zużytej w oparciu o §19 Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza. 

ZAŁĄCZNIK (obowiązuje od 02.05.2022)

INNE DODATKOWE WODOMIERZE NA POSESJI PODŁĄCZONEJ DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

W przypadku potrzeby poboru wody do różnych celów na tej samej nieruchomości istnieje możliwość zamontowania dodatkowego wodomierza.
W tym celu należy złożyć wniosek w Biurze Obsługi Klienta - Dział Techniczny.
Wnioski takie będą rozpatrywane indywidualnie po szczegółowym sprawdzeniu warunków lokalnych.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

123movies