the earth's most innovative watchmaking technilogy is existed in cheap richard mille replica under $55.

highest quality and absolutely replique montre.

what kind of silicone do they use for sex dolls?

Our exciting collection of erotic love dolls range from cheap blow up dolls to super realistic and totally customisable sex dolls.

v neck beautystic.com ombre gown

Znajdujesz się na stronie: Strefa klientaOdczyty wodomierzy

Strefa klienta

Odczyty wodomierzy

Szanowni Klienci!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu dokłada wszelkich starań, aby usprawnić i ułatwić naszym Klientom współpracę z nami. Często występującym w niej problemem jest brak obecności Państwa w dniach odczytu wodomierzy.
Dążąc do wyeliminowania tej niedogodności wprowadzamy system radiowego odczytu wodomierzy. Zamontowanie przy wodomierzu dodatkowego urządzenia umożliwi nam odczyt o każdej porze dnia i nocy bez wchodzenia na teren Państwa posesji. Jedynie po upływie okresu ważności legalizacji wodomierza pracownicy Spółki odwiedzą Państwa i dokonają jego wymiany.
Zastosowany układ pomiarowy składa się z nowoczesnego wodomierza oraz nakładki – nadajnika. Powyższy zestaw pomiarowy rozwiązuje w pełni nasze problemy związane z trudnym dostępem do wodomierzy.
Tak jak w przypadku dotychczas stosowanych Wodomierzy, tak i w tym przypadku, zgodnie  z obowiązującymi przepisami tj.: Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na tere-nie miasta Kalisza oraz Umową na świadczenie usług, odpowiadają Państwo za zabezpieczenie układu pomiarowego oraz za nienaruszalność plomb.
Układ wodomierz - nakładka oprócz podstawowych funkcji pomiaru zużycia wody, odczytu i transmisji radiowej danych, rejestruje również szereg dodatkowych informacji jak: indeks daty i stan baterii, a także alarmy rejestrujące cofanie wody, zablokowanie licznika, naruszenie nakładki itp. Wszystkie te informacje są przekazywane drogą radiową w czasie dokonywania odczytów.
W związku z powyższym prosimy o nieingerowanie w układ pomiarowy. Jego naruszenie jest nielegalne
i karalne.

Szanowni Państwo!

Wdrożony  nowy  system pomiaru zużycia wody jest  przyjazny dla Państwa i korzystny dla PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
Jesteśmy przekonani, że rozwiąże on szereg dotychczasowych problemów związanych z odczytem wodomierzy i spotka się z Państwa strony z pełną aprobatą i zadowoleniem.
Wszelkie uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować do:
 
Biura Obsługi Klienta w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a
lub pod numery telefonów: 62 760-80-30(4) lub 62 760 80 61

 
Z poważaniem

Zarząd
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Kaliszu.

Kalisz, lipiec 2009 rok.


Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

Copyright by Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu 2021 | Zaloguj
0123movie.net