Znajdujesz się na stronie: Strefa klientaOdczyty wodomierzy

Strefa klienta

Odczyty wodomierzy

Szanowni Klienci!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu dokłada wszelkich starań, aby usprawnić i ułatwić naszym Klientom współpracę z nami. Często występującym w niej problemem jest brak obecności Państwa w dniach odczytu wodomierzy.
Dążąc do wyeliminowania tej niedogodności wprowadzamy system radiowego odczytu wodomierzy. Zamontowanie przy wodomierzu dodatkowego urządzenia umożliwi nam odczyt o każdej porze dnia i nocy bez wchodzenia na teren Państwa posesji. Jedynie po upływie okresu ważności legalizacji wodomierza pracownicy Spółki odwiedzą Państwa i dokonają jego wymiany.
Zastosowany układ pomiarowy składa się z nowoczesnego wodomierza oraz nakładki – nadajnika. Powyższy zestaw pomiarowy rozwiązuje w pełni nasze problemy związane z trudnym dostępem do wodomierzy.
Tak jak w przypadku dotychczas stosowanych Wodomierzy, tak i w tym przypadku, zgodnie  z obowiązującymi przepisami tj.: Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na tere-nie miasta Kalisza oraz Umową na świadczenie usług, odpowiadają Państwo za zabezpieczenie układu pomiarowego oraz za nienaruszalność plomb.
Układ wodomierz - nakładka oprócz podstawowych funkcji pomiaru zużycia wody, odczytu i transmisji radiowej danych, rejestruje również szereg dodatkowych informacji jak: indeks daty i stan baterii, a także alarmy rejestrujące cofanie wody, zablokowanie licznika, naruszenie nakładki itp. Wszystkie te informacje są przekazywane drogą radiową w czasie dokonywania odczytów.
W związku z powyższym prosimy o nieingerowanie w układ pomiarowy. Jego naruszenie jest nielegalne
i karalne.

Szanowni Państwo!

Wdrożony  nowy  system pomiaru zużycia wody jest  przyjazny dla Państwa i korzystny dla PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
Jesteśmy przekonani, że rozwiąże on szereg dotychczasowych problemów związanych z odczytem wodomierzy i spotka się z Państwa strony z pełną aprobatą i zadowoleniem.
Wszelkie uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować do:
 
Biura Obsługi Klienta w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a
lub pod numery telefonów: 62 760-80-30(4) lub 62 760 80 61

 
Z poważaniem

Zarząd
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Kaliszu.

Kalisz, lipiec 2009 rok.


Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

Copyright by Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu 2021 | Zaloguj