Znajdujesz się na stronie: Strefa klientaOdczyty wodomierzy

Strefa klienta

Odczyty wodomierzy

Szanowni Klienci!

 

            Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu dokłada wszelkich starań, aby usprawnić i ułatwić naszym Klientom współpracę z nami.

Stosowany od kilku lat system radiowego odczytu wodomierzy pozwala uzyskać informacje o ilości pobranej wody i odprowadzonych ściekach bez potrzeby wchodzenia naszych pracowników na teren Państwa posesji. Jedynie po upływie okresu ważności legalizacji wodomierza służby techniczne Spółki odwiedzą Państwa i dokonają jego wymiany.

Układ pomiarowy składa się z nowoczesnego wodomierza oraz modułu radiowego – nadajnika.

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 2028) oraz Umową na świadczenie usług, odpowiadają Państwo za zabezpieczenie układu pomiarowego oraz za nienaruszalność plomb przy urządzeniu.

Układ wodomierz – moduł radiowy oprócz podstawowych swoich funkcji czyli pomiaru zużycia wody i transmisji radiowej danych, przekazuje również w trakcie dokonywania odczytu szereg dodatkowych informacji, takich jak stan baterii, czy przepływ wsteczny wody, zablokowanie licznika, naruszenie nakładki i in..

Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie urządzeń prosimy o nie manipulowanie przy wodomierzu i module radiowym oraz zadbanie o  prawidłowe warunki pracy licznika. Przypominamy również, że ingerencja w układ pomiarowy jest nielegalna i karalna.

 

Szanowni Państwo!

 

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące pracy wodomierzy prosimy kierować do:

                       

                        Biura Obsługi Klienta w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a

                  lub pod numery telefonów: 62 760-80-30(4) lub 62 760 80 61

 

 

 

Z poważaniem

 

Zarząd

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Kaliszu.

 

Kalisz, listopad 2021 rok.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

manganelo