Przygotowaliśmy dla Państwa wzory wniosków i formularzy w celu ułatwienia komunikacji.
Mogą Państwo samodzielnie przygotować potrzebne wnioski,  niemniej ich treść merytoryczna musi być minimum tożsama  z treścią zawartą we wzorze wniosku (formularzu) opracowanym przez nasze przedsiębiorstwo.

Znajdujesz się na stronie: Strefa klienta

Strefa klienta

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl