Znajdujesz się na stronie: Odpady wielkogabarytoweZabudowa wielolokalowa

Odpady wielkogabarytowe

INFORMACJE ODNOŚNIE ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Z NIERUCHOMOŚĆI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Kaliszu na mocy zawartej z Miastem Kalisz umowy przyjęło
do wykonania zamówienie pod nazwą „Odbiór i transport odpadów komunalnych wielkogabarytowych odebranych z nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami jadnorodzinnymi i wielolokalowymi położonymi na terenie Miasta Kalisza".

Zgodnie z zawartą umową:

  • Odpady wielkogabarytowe odbierane będą po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela posesji/zarządcę/administratora nieruchomości minimum na 2 dni przed planowanym terminem odbioru wynikającym z harmonogramu.
  • Zgłoszenia dokonywać należy pod numerem +48/786-822-202 w godzinach 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku lub na adres e-mail gabaryty@wodociagi-kalisz.pl wskazując dokładny adres nieruchomości.
  • Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych znajduje się na naszej stronie internetowej www.wodociagi-kalisz.pl w zakładce „Odpady wielkogabarytowe”.
  • Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku odebrania odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości, jeżeli właściciel nieruchomości nie wystawił odpadów w dniu odbioru do godz. 7:00 w takim miejscu, aby nie utrudniały ruchu (pieszych i pojazdów) i możliwe było jak najszybsze ich odebranie.

Odbieramy m.in.:

meble np. szafy, łóżka, fotele, kredensy, biurka, krzesła, materace, dywany, wykładziny, karnisze, kołdry, deski do prasowania, duże lustra (w ramie), duże instrumenty muzyczne nie zawierające elementów elektronicznych, wózki i łóżeczka dziecięce, kojce dla dzieci, przewijaki, rowery, duże donice, meble ogrodowe, duże zabawki bez elektroniki

Nie odbieramy m.in.:

- odpadów poremontowych, materiałów budowlanych (tynki, gips, karton gips, drzwi, okna, opakowania po farbach i lakierach itp.) - elementów wyposażenia łazienki i toalety (wanny, muszle klozetowe, umywalki, prysznice)
- elektrośmieci: pralek, lodówek, piecyków gazowych, telewizorów itp.
- zużytych opon i części samochodowych,
- odzieży, tekstyliów.

Reklamacje dotyczące usługi należy zgłaszać do godz. 12:00 następnego dnia po planowanym odbiorze, pod numerem telefonu: +48 786 822 227. Niezgłoszenie reklamacji w w/w czasie oznacza wywiązanie się wykonawcy z realizacji zgłoszonej usługi.

Odpady budowlane, poremontowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Piwonickiej 6 w Kaliszu. Kontakt: Urząd Miasta Kalisza, tel. 62 504 97 66 lub e-mail odpady@um.kalisz.pl.

      Zachęcamy do pobrania darmowej aplikacji Eco Harmonogram – więcej informacji na stronie www.ecoharmonogram.pl

 

 

 

 

 

Przypominamy, że mieszkańcy Kalisza mają możliwość dostarczenia gabarytów również do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącego się w Kaliszu przy ul. Piwonickiej 6. Kontakt: Urząd Miasta Kalisza, tel. 62 504 97 66 lub e-mail odpady@um.kalisz.pl.

Do PSZOKu można przekazać:
1. papier,
2. metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
3. szkło,
4. odpady ulegające biodegradacji,
5. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie przyjmuje się sprzętu zdekompletowanego),
7. przeterminowane leki i chemikalia inne niż niebezpieczne,
8. zużyte baterie i akumulatory,
9. odzież i tekstylia,
10. odpady niekwalifikowane do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
11. zużyte opony - wyłącznie z pojazdów o ładowności do 3,5 Mg, maksymalnie 4 sztuki z gospodarstwa domowego w ciągu roku,
12. odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości 300 kg z gospodarstwa domowego w ciągu roku.

PSZOK nie jest miejscem na przyjmowanie odpadów z działalności gospodarczej, które powinny trafić do innego podmiotu zbierającego odpady - firmy posiadającej odpowiednie zezwolenie lub bezpośrednio do instalacji komunalnej.

Odpady należy samodzielnie umieścić w oznaczonym kontenerze lub zdeponować w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK-u.

Odpady będą ważone przy wjeździe oraz ewidencjonowane przez pracownika PSZOK-u.

Konieczne jest okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

123movies