O nas

Firma, jednoosobowa spółka samorządu terytorialnego, której nazwa brzmi:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Siedzibą Spółki jest Miasto Kalisz, ul. Nowy Świat 2a.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki na dzień 12.10.2022 wynosi 117.921.000 złotych. Wszystkie udziały (100%) należą do Miasta Kalisza. Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Chlebowa 4/8, 61-003  Poznań, pod numerem KRS 0000010157.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl