Laboratorium

Jakość wody do picia dostarczanej mieszkańcom Kalisza kontrolowana jest w  Laboratorium Badania Wody i Ścieków PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, które mieści się na terenie stacji uzdatniania wody Lis
(ul. Nad Prosną 28-34, 62-800 Kalisz).

tel. 62 753 68 12


Laboratorium zapewnia wysoką jakość badań potwierdzoną posiadaniem systemu jakości zgodnego
z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i uzyskaniem certyfikatu akredytacji nr AB 795 wydanym
przez Polskie Centrum Akredytacji, oraz wysokimi kwalifikacjami swojego personelu sprawdzanymi poprzez udział w badaniach porównawczych.
 

Laboratorium dokonuje poboru i badań próbek fizykochemicznych i mikrobiologicznych sprawując

 •     kontrolę procesu technologicznego na stacjach uzdatniania wody
 •     kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci i w punktach kontrolnych wyznaczonych na sieci
 •     kontrole jakości odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i do wód powierzchniowych
 •     na zgodność z obowiązującymi przepisami

Laboratorium wykonuje również badania fizykochemiczne wody i ścieków oraz mikrobiologiczne wody
na zlecenia Klientów zewnętrznych. Zakres akredytowanych badań wykonywanych przez Laboratorium PWiK Sp. z o.o. podany jest na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.

Polityka jakości prowadzona w Laboratorium ma na celu zapewnienie wiarygodności i obiektywności wyników badań, celem zaspokojenia oczekiwania klientów.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonywanie badań zgodnie z rosnącymi wymaganiami związanymi z dostosowywaniem ustawodawstwa polskiego do wymogów Unii Europejskiej, w tym m.in.:

 •     spektrometr absorpcji atomowej
 •     spektrofotometr uv-vis
 •     chromatograf jonowy
 •     destylator Kjehdahla
 •     mętnościomierz
 •     tlenomierz
 •     komorę laminarnego przepływu powietrza wykorzystywaną do celów mikrobiologicznych
 •     pH-metry, czytniki temperatur, biurety cyfrowe oraz szereg pozostałego wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania badań  zgodnie z wytycznymi Polskich Norm.

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl