Znajdujesz się na stronie: Kontakt

Kontakt

Siedziba Spółki mieści się w Kaliszu przy ulicy Nowy Świat 2a
wejście od ulicy Fabrycznej
 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
 

POGOTOWIE  WODNO-KANALIZACYJNE     994
CENTRALA     (62) 760-80-00
SEKRETARIAT     (62) 760-80-11
FAX     (62) 760-80-49
E - MAIL: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

SPRZEDAŻ
(62) 760-80-30, 760-80-31, 760-80-32
odczyty@wodociagi-kalisz.pl

OBSŁUGA TECHNICZNA
(62) 760-80-52, 760-80-54, 760-80-55
techniczny-bok@wodociagi-kalisz.pl

OBSŁUGA TECHNICZNA - OCHRONA ŚRODOWISKA
(62) 760-80-22
srodowisko@wodociagi-kalisz.pl

EKSPLOATACJA SIECI
(62) 760-80-60, 760-80-61, 760-80-62
dzialsieci@wodociagi-kalisz.pl

ZAOPATRZENIE
(62) 760-80-66, 760-80-68
przetargi@wodociagi-kalisz.pl

EKSPLOATACJA SIECI - TRANSPORT     
(62) 760-80-67
 

ORGANIZACJA I SPRAWY PRACOWNICZE
(62) 760-80-12, 760-80-13, 760-80-14
kadry@wodociagi-kalisz.pl

 

 

 

 

 

KSIĘGOWOŚĆ
(62) 760-80-33, 760-80-41, 760-80-42
dfk@wodociagi-kalisz.pl

PRODUKCJA WODY
(62) 766-34-36
s.obecna@wodociagi-kalisz.pl

LIS - DYSPOZYTORNIA
(62) 768-06-01
 
UTRZYMANIE RUCHU
(62) 766-30-58
 

LABORATORIUM
(62) 753-68-12
laboratorium@wodociagi-kalisz.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA     
RACHUNKI/UMOWY     (62) 760-80-34
UZGODNIENIA TECHNICZNE     (62) 760-80-53
bok@wodociagi-kalisz.pl    

Inspektor ochrony danych     
ido@wodociagi-kalisz.pl
(62) 760 80 21

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

manganelo