Znajdujesz się na stronie: Jakość wodyUjęcia wody

Jakość wody

Ujęcia wody

  • ujęcie wody podziemnej "LIS" czwartorzędowe infiltracyjne 42 studnie głębinowe
  • ujęcie wody podziemnej jurajskie Fabryczna 1 studnia głębinowa
  • ujęcie wody podziemnej jurajskie Poznańska 1 studnia głębinowa
  • ujęcie wody podziemnej jurajskie Warszawska 1 studnia głębinowa
  • ujęcie wody podziemnej jurajskie Szeroka 1 studnia głębinowa, czwartorzędowe 1 studnia głębinowa

Mieszkańcy Kalisza zaopatrywani są w wodę pochodzącą ze źródeł głębinowych. Uzdatnianie odbywa się w czterech stacjach uzdatniania, zlokalizowanych w różnych częściach miasta.

Charakterystyka wód głębinowych na terenie miasta Kalisza

Wody głębinowe czwartorzędowe

Wody czwartorzędowe charakteryzują się niską mineralizacją, średnią twardością, podwyższoną zawartością związków żelaza i manganu. Odczyn wody jest obojętny lub lekko zasadowy.

Wody głębinowe jurajskie

Wody tego poziomu należą do wód średnio-twardych, o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym, zapachu  naturalnym są średnio zmineralizowane, często zawierają ponadnormatywne ilości związków żelaza i manganu.

Woda tak jak pożywienie powinna nam dostarczać cennych składników odżywczych. Picie wody wpływa korzystnie na nasz organizm i dostarcza mu niezbędnych mikro- i makroelementów, a także wspomaga przemianę materii. Nasza woda należy do wód o niskiej i średniej   mineralizacji. Dzięki dobrym ujęciom głębinowym ( pokłady jury i czwartorzędu) uzdatnianie wody przebiega w sposób naturalny bez użycia substancji chemicznych. Nasza woda oczyszczana jest tylko z nadmiernej ilości związków żelaza i manganu oraz poddawana dezynfekcji promieniami  UV. Dzięki temu, że nie stosujemy związków chemicznych zawierających chlor woda jest pozbawiona przykrego zapachu i smaku. W celu utrzymania bakteriologicznego bezpieczeństwa w sieci wodociągowej prowadzimy okresową dezynfekcję wody podchlorynem sodu.
Na jakie makroelementy i mikroelementy należy zwrócić uwagę?:

Makroelementy w naszej wodzie

wapń, magnez, potas, fosfor i sód to główne budulce naszego organizmu. Wypicie jednego litra wody zapewnia średnio 12 % dobowego zapotrzebowania naszego organizmu na wapń.

Mikroelementy: fluor, miedź, cynk

Nad pełną kontrolą jakości wody czuwa akredytowane laboratorium. Woda musi spełniać wymagania jakościowe w zakresie bakteriologicznym i fizyko-chemicznym podanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2017 , poz 2294 ). Rozporządzenia zgodne są z Dyrektywą Unijną nr 98/83/EC z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl