the earth's most innovative watchmaking technilogy is existed in cheap richard mille replica under $55.

highest quality and absolutely replique montre.

what kind of silicone do they use for sex dolls?

Our exciting collection of erotic love dolls range from cheap blow up dolls to super realistic and totally customisable sex dolls.

v neck beautystic.com ombre gown

Znajdujesz się na stronie: Jakość wodyUjęcia wody

Jakość wody

Ujęcia wody

  • ujęcie wody podziemnej "LIS" czwartorzędowe infiltracyjne 42 studnie głębinowe
  • ujęcie wody podziemnej jurajskie Fabryczna 1 studnia głębinowa
  • ujęcie wody podziemnej jurajskie Poznańska 1 studnia głębinowa
  • ujęcie wody podziemnej jurajskie Warszawska 1 studnia głębinowa
  • ujęcie wody podziemnej jurajskie Szeroka 1 studnia głębinowa, czwartorzędowe 1 studnia głębinowa

Mieszkańcy Kalisza zaopatrywani są w wodę pochodzącą ze źródeł głębinowych. Uzdatnianie odbywa się w czterech stacjach uzdatniania, zlokalizowanych w różnych częściach miasta.

Charakterystyka wód głębinowych na terenie miasta Kalisza

Wody głębinowe czwartorzędowe

Wody czwartorzędowe charakteryzują się niską mineralizacją, średnią twardością, podwyższoną zawartością związków żelaza i manganu. Odczyn wody jest obojętny lub lekko zasadowy.

Wody głębinowe jurajskie

Wody tego poziomu należą do wód średnio-twardych, o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym, zapachu  naturalnym są średnio zmineralizowane, często zawierają ponadnormatywne ilości związków żelaza i manganu.

Woda tak jak pożywienie powinna nam dostarczać cennych składników odżywczych. Picie wody wpływa korzystnie na nasz organizm i dostarcza mu niezbędnych mikro- i makroelementów, a także wspomaga przemianę materii. Nasza woda należy do wód o niskiej i średniej   mineralizacji. Dzięki dobrym ujęciom głębinowym ( pokłady jury i czwartorzędu) uzdatnianie wody przebiega w sposób naturalny bez użycia substancji chemicznych. Nasza woda oczyszczana jest tylko z nadmiernej ilości związków żelaza i manganu oraz poddawana dezynfekcji promieniami  UV. Dzięki temu, że nie stosujemy związków chemicznych zawierających chlor woda jest pozbawiona przykrego zapachu i smaku. W celu utrzymania bakteriologicznego bezpieczeństwa w sieci wodociągowej prowadzimy okresową dezynfekcję wody podchlorynem sodu.
Na jakie makroelementy i mikroelementy należy zwrócić uwagę?:

Makroelementy w naszej wodzie

wapń, magnez, potas, fosfor i sód to główne budulce naszego organizmu. Wypicie jednego litra wody zapewnia średnio 12 % dobowego zapotrzebowania naszego organizmu na wapń.

Mikroelementy: fluor, miedź, cynk

Nad pełną kontrolą jakości wody czuwa akredytowane laboratorium. Woda musi spełniać wymagania jakościowe w zakresie bakteriologicznym i fizyko-chemicznym podanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2017 , poz 2294 ). Rozporządzenia zgodne są z Dyrektywą Unijną nr 98/83/EC z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

Copyright by Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu 2021 | Zaloguj
0123movie.net