Znajdujesz się na stronie: Dofinansowania

Dofinansowania

 1. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Żytniej i w ulicy Braci Niemojowskich” – kwota pożyczki 1 036 585,37 zł. W ramach inwestycji został wykonany: kanał sanitarny grawitacyjny o długości 1087,50 m.b. z rur PVC-U SN8 o średnicy dz315x9,2mm wraz ze studniami rewizyjnymi betonowymi; rurociąg tłoczny z rur PEHD o długości 406,50 m.b. i średnicy dz110x6,6mm, oraz przepompownia ścieków sanitarnych DN2000 wyposażona w 2 pompy.  
   
 2. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Łącznej” – kwota pożyczki 98 000,00 zł. W ramach inwestycji został wykonany kanał sanitarny grawitacyjny o długości 90,50 m.b. z rur PVC-U SN8, średnicy dz200x5,9mm wraz z 6 studniami rewizyjnymi oraz 4 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U o średnicy dz160x4,7mm o łącznej długości 32m.b.
   
 3. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Alei Wojska Polskiego” – kwota pożyczki 127 500,00 zł. W ramach inwestycji został wykonany kanał sanitarny grawitacyjny o długości 220 m.b. z rur PVC-U SN8, o średnicy dz200x5,9mm wraz z 5 studniami rewizyjnymi betonowymi.  
   
 4. Przedsięwzięcie pn.: „Dobór, montaż i uruchomienie magazynu energii elektrycznej – zasilanej z istniejącej instalacji PV na obiekcie pompowni wody ul. Smolna 11 w Kaliszu”– kwota pożyczki 215 900,00 zł.  W ramach inwestycji został wykonany magazyn energii elektrycznej o pojemności 53,28 kWh zasilany z instalacji fotowoltaicznej.
   
 5. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej, w Kalisz ul. Lubelska 41”– kwota pożyczki 146.000,00 zł. W ramach inwestycji została wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy systemu 39,77 kWp.
   
 6. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej, w Kalisz ul. Cedrowa”– kwota pożyczki 144.958,80 zł.  W ramach inwestycji została wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy systemu 39,77 kWp.

 7. Modernizacja kanałów sanitarnych metodą bezwykopową w Kaliszu”– kwota pożyczki 488.297,00 zł.  W ramach inwestycji zostały zmodernizowane kanały sanitarne o łącznej długości 1113 m.

 8. Modernizacja kolektorów sanitarnych metodą bezwykopową w Kaliszu”– kwota pożyczki 984.573,00 zł.  W ramach inwestycji zostaną  zmodernizowane kolektory wraz z syfonem kanalizacji sanitarnej – metodą bezwykopową CIPP oraz komory - metodą torkretowania.

 9. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej w Kaliszu ul. Starożytna.”– kwota pożyczki 3.129.512,82 zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

123movies