Znajdujesz się na stronie: Strefa klientaJak zostać klientem

Strefa klienta

JAK ZOSTAĆ KLIENTEM PWiK Spółka z o.o. w Kaliszu

ZAWIERANIE UMÓW O DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW Z POSESJI

Chcąc zostać naszym klientem należy: CZYTAJ PLIK

Wszystkie niezbędne druki znajdują się w zakładce: Strefa klienta/Wnioski i formularze

ZAWIERANIE UMÓW Z LOKATORAMI BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH

Możliwe jest zawieranie umów o dostarczenie wody i odbiór ścieków z lokatorami budynków wielorodzinnych po spełnieniu zasad określonych w zamieszczonej niżej procedurze.

Procedura podpisania umowy na świadczenie usług dostawy wody i odbioru ścieków pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu a właścicielem budynku i najemcą lokalu w budynku wielolokalowym: CZYTAJ PLIK

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

manganelo