Znajdujesz się na stronie: Aktualności

Aktualności

Odpady wielkogabarytowe

INFORMACJE ODNOŚNIE ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Z NIERUCHOMOŚĆI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI JEDNORODZINNYMI

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Kaliszu na mocy zawartej z Miastem Kalisz umowy przyjęło
do wykonania zamówienie pod nazwą „Odbiór i transport odpadów komunalnych wielkogabarytowych odebranych z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi położonymi na terenie miasta Kalisza”.

Zgodnie z zawartą umową:

* Odpady wielkogabarytowe odbierane będą po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela posesji minimum na 2 dni przed planowanym terminem odbioru wynikającym z harmonogramu.

* Zgłoszenia dokonywać należy pod numerem +48/786-822-202 w godzinach 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku lub na adres e-mail gabaryty@wodociagi-kalisz.pl wskazując dokładny adres nieruchomości.

* Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych znajduje się na naszej stronie internetowej www.wodociagi-kalisz.pl w zakładce „Odpady wielkogabarytowe”.

* Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku odebrania odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości, jeżeli właściciel nieruchomości nie wystawił odpadów w dniu odbioru do godz. 7:00 w takim miejscu, aby nie utrudniały ruchu (pieszych i pojazdów) i możliwe było jak najszybsze ich odebranie.

 

Uwaga!
W dniach 20-23.07.2021 odpady wielkogabarytowe będą odbierane według harmonogramu bez konieczności wcześniejszego zgłaszania.

 

Odbieramy:
meble np. szafy, łóżka, fotele, kredensy, biurka, krzesła,
materace, dywany, wykładziny, karnisze, kołdry, deski do prasowania, duże lustra (w ramie), duże instrumenty muzyczne nie zawierające elementów elektronicznych, wózki i łóżeczka dziecięce, kojce dla dzieci, przewijaki, rowery, duże donice, meble ogrodowe, duże zabawki bez elektroniki np. koń na biegunach.

Nie odbieramy:
elementów wyposażenia łazienki i toalety (wanny, muszle klozetowe, umywalki, prysznice) – odpadów poremontowych,
pralek, lodówek, piecyków gazowych, telewizorów – elektrośmieci, okien z ramami okiennymi,
zużytych opon i części samochodowych.

* Reklamacje dotyczące usługi należy zgłaszać do godz. 1200 następnego dnia po planowanym odbiorze, pod numerem telefonu: +48/786-822-227. Niezgłoszenie reklamacji w w/w czasie oznacza wywiązanie się wykonawcy z realizacji zgłoszonej usługi.

 

Nieodbierane przez  PWiK Sp. z o.o. odpady komunalne można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w Kaliszu przy ul. Piwonickiej 6. 
PSZOK jest otwarty dwa razy w tygodniu: w środy, w godz. 10:00 – 18:00, w soboty, w godz. 8:00 – 16:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Do PSZOKu można przekazać:
1. papier,
2. metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
3. szkło,
4. odpady ulegające biodegradacji,
5. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie przyjmuje się sprzętu zdekompletowanego),
7. przeterminowane leki i chemikalia inne niż niebezpieczne,
8. zużyte baterie i akumulatory,
9. odzież i tekstylia,
10. odpady niekwalifikowane do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
11. zużyte opony - wyłącznie z pojazdów o ładowności do 3,5 Mg, maksymalnie 4 sztuki z gospodarstwa domowego w ciągu roku,
12. odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości 300 kg z gospodarstwa domowego w ciągu roku.

PSZOK nie jest miejscem na przyjmowanie odpadów z działalności gospodarczej, które powinny trafić do innego podmiotu zbierającego odpady - firmy posiadającej odpowiednie zezwolenie lub bezpośrednio do instalacji komunalnej.

Odpady należy samodzielnie umieścić w oznaczonym kontenerze lub zdeponować w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK-u.

Odpady będą ważone przy wjeździe oraz ewidencjonowane przez pracownika PSZOK-u.

Konieczne jest okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

Copyright by Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu 2021 | Zaloguj
123movies