Znajdujesz się na stronie: Aktualności

Aktualności

Zakończenie procesu dezynfekcji 12.08.2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z siedzibą w Kaliszu informuje, że zakończono  dezynfekcję chemiczną przy użyciu podchlorynu sodu.  Profilaktyczna dezynfekcja prowadzona była po pracach wykonywanych na sieci wodociągowej.  Obszarem objętym dezynfekcją były osiedla zasilane ze Stacji Uzdatniania Wody Warszawska i Pompowni Wody Majków, czyli Chmielnik, Majków, Miła i Winiary. Jedocześnie informujemy, że woda spełnia wymagania jakościowe w zakresie bakteriologicznym i fizyko-chemicznym zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2017 , poz. 2294 ).

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

Copyright by Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu 2021 | Zaloguj