Znajdujesz się na stronie: Aktualności

Aktualności

Norma PN-ISO 45001:2018.

Informujemy, iż naszej Przedsiębiorstwo spełnia wszelkie wymagania normy PN-ISO 45001:2018. Norma ta dotycząca zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy to pierwszy międzynarodowy standard, który zastępuje stosowaną  od kilkunastu lat w PWiK Sp. z o.o. normę PN-EN 18001.

Nowy standard pomaga przedsiębiorstwu zarządzać procesami oraz ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy w sposób systematyczny i spójny. Norma określa wymagania dotyczące systemu bhp podając wytyczne jak je stosować aby umożliwić zorganizowanie bezpiecznych miejsc pracy w przedsiębiorstwie, jak zapobiegać urazom i wypadkom, a także w jaki sposób można wpłynąć na poprawę warunków w zakresie bhp.

Ochrona i utrzymanie zdrowia oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy  jest ważnym warunkiem umotywowanych i produktywnych procesów realizowanych w PWiK Sp. z o.o. zarówno dla pracodawcy jak i pracowników.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

123movies