https://upscalerolexs.com

Znajdujesz się na stronie: Aktualności

Aktualności

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - obowiązuje od 23.04.2022r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 2a, informuje, iż w dniu 23 kwietnia  roku wejdzie w życie nowa taryfa za zbiorowe zapatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Kalisza.

Decyzja o zatwierdzeniu nowej taryfy została opublikowana na mocy art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) w dniu 15 kwietnia 2022 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Oprócz decyzji została opublikowana także informacja dodatkowa zawierająca między innymi opis grup taryfowych odbiorców zastosowanych w taryfie.

Obowiązujące prawo obliguje przedsiębiorstwo wodociągowe do zamieszczenia nowej taryfy na swojej stronie internetowej lub udostępnienia jej w Biurze Obsługi Klienta.

Klientów PWiK z pewnością najbardziej interesuje cena dostawy wody i odbioru ścieków dla gospodarstw domowych. Od 23 kwietnia 2022r. wzrośnie cana za dostawę wody i odbiór ścieków. Obowiązująca do 22 kwietnia 2022r. cena za wodę w Kaliszu,  wynosiła 3,79 zł brutto za m3. Po zmianie będzie wynosiła 4,11 zł brutto za m3.
Za odbiór m3 ścieków, dotychczasowa cena wynosiła 7,21 zł brutto a od soboty 23.04.2022r., będzie wynosić 7,71 zł brutto. 

 

Pod tym LINKIEM znajdują się obszerne informacje na temat obecnej i archiwalnej taryfy.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

soap2day