Znajdujesz się na stronie: Zielono – Niebieska Infrastruktura

Zielono – Niebieska Infrastruktura

Miasto Kalisz, we współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, przygotowało katalog zielono-niebieskiej infrastruktury, którym chce zainspirować mieszkańców, inwestorów i deweloperów do mądrego gospodarowania wodami opadowymi. Warto przeczytać!

Kalisz wspiera naturę i zbiera deszczówkę! Zobaczcie jak można zadbać o to, by deszczówka nie uciekała do kanalizacji. Po pierwsze – nie uszczelniajmy terenu, unikajmy betonozy. Po drugie – jeśli to możliwe odprowadzajmy wody opadowe powoli, unikając szybkiego ich spływu do rur i dalej do rzek. I wreszcie po trzecie – gromadźmy deszczówkę po to by wykorzystać ją do podlewania, w naszych ogrodach lub też na cele gospodarcze. To główne przesłanie Katalogu zielono-niebieskiej infrastruktury.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

123movies