20 września 2017   Szukaj   
Zamówienia publiczne

  

 

 Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

 

 

 

Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

 

 

Zamawiający stara się o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

 

 

Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

 

 

Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawianych źródeł energii

 

 

 

 

 

Szczegółowy zakres obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wykonanie trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej planowanej mocy 398 kWp dla n/w obiektów PWiK sp. z o.o. w Kaliszu:

 

 

- Stacja Uzdatniania Wody ul. Nad Prosną 28-34         - planowana moc 182 kWp

 

 

- Pompownia Wody ul. Smolna 11                               - planowana moc 140 kWp

 

 

-Siedziba firmy ul. Nowy Świat 2a                              - planowana moc  76 kWp.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

- SIWZ

 

- Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

-

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

 

- Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

- Załącznik nr 4 do SIWZ

 

- Załącznik nr 5 do SIWZ

 

- Załącznik nr 6 do SIWZ

 

- Załącznik nr 7 do SIWZ

 

- Załącznik nr 8 do SIWZ

 

- Załącznik nr 9 do SIWZ

 

- Załącznik nr 10 do SIWZ

 

- SIWZ - modyfikacja

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy:


- Program Funkcjonalno-Użytkowy dla instalacji fotowoltaicznej;

 

- budynek biurowy;

 

- budynek garażowy;

 

- budynek magazynowy;

 

- plan zag. ul. Nad Prosną;

 

- plan zag. ul. Nowy Świat;

 

- plan zag. ul. Smolna;

 

 

 

Wszelkie pytania do dokumentacji przetargowej należy kierować na adres e-mail'owy:

 

- chmara@wodociagi-kalisz.pl

 

- przetargi@wodociagi-kalisz.plW związku z pojawieniem się zapytań do SIWZ, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu odpowiada:

Pyt. 1

Czy Zamawiający ma aktualne warunki przyłączeniowe na przedmiotowe obiekty?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiający posiada aktualne warunki przyłączeniowe na przedmiotowe obiekty.

Pyt. 2

Prosimy o korektę SIWZ w zakresie kryteriów oceny ofert.

Odpowiedz:

Wystąpił błąd w kryterium ,,termin gwarancji jakości na całość wykonanych prac” polegający na braku określenia wartości % przy formule obliczania tego kryterium. Błąd ten został już poprawiony i zmodyfikowana SIWZ znajduje się na naszej stronie internetowej.

Jeżeli chodzi o wartości procentowe w określeniu kryterium ceny i jej znaczenia, informujemy że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu w w/w postępowaniu jest Zamawiającym Sektorowym, a wartość zamówienia na budowę instalacji fotowoltaicznych nie przekracza wartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), w związku z powyższym naszym zdaniem nie podlegamy
w pełnym zakresie wymaganiom ustawy PZP.

Pyt. 3

Prosimy o publikację Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Odpowiedz:

Program Funkcjonalno – Użytkowy został umieszczony na naszej stronie internetowej  www.wodociagi-kalisz.pl w zakładce Zamówienia/Zamówienia Publiczne.

Pyt. 4

Pkt.11.2 SIWZ

 

Wykonawca winien:

- posiadać wiedzę i  doświadczenie – jeśli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej czterech instalacji fotowoltaicznych, o mocy min. 100kWp każda.

 

Wydawane przez ENERGA SA warunki przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci Operatora na moc 100kWp warunkują wykonanie instalacji fotowoltaicznej tak aby nie przekraczała mocy 100kWp.

Czy uznane będą instalacje fotowoltaiczne o mocy 99,96kWp, 98,56kWp, gdy wydane warunki przez Operatora nie pozwalały przekroczyć mocy 100kWp.

Odpowiedz:

Tak, PWiK Sp. z o.o. uzna instalacje fotowoltaiczne o mocy 99,96kWp, 98,56kWp, gdy wydane warunki przez Operatora nie pozwolą przekroczyć mocy 100kWp.

 

 

  

 

 Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

 

 

 

Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

 

 

Zamawiający stara się o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

 

 

Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

 

 

Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawianych źródeł energii

 

 

 

 

 

Szczegółowy zakres obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wykonanie trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej planowanej mocy 398 kWp dla n/w obiektów PWiK sp. z o.o. w Kaliszu:

 

 

- Stacja Uzdatniania Wody ul. Nad Prosną 28-34         - planowana moc 182 kWp

 

 

- Pompownia Wody ul. Smolna 11                               - planowana moc 140 kWp

 

 

-Siedziba firmy ul. Nowy Świat 2a                              - planowana moc  76 kWp.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

- SIWZ

 

- Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

-

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

 

- Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

- Załącznik nr 4 do SIWZ

 

- Załącznik nr 5 do SIWZ

 

- Załącznik nr 6 do SIWZ

 

- Załącznik nr 7 do SIWZ

 

- Załącznik nr 8 do SIWZ

 

- Załącznik nr 9 do SIWZ

 

- Załącznik nr 10 do SIWZ

 

- SIWZ - modyfikacja

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy:


- Program Funkcjonalno-Użytkowy dla instalacji fotowoltaicznej;

 

- budynek biurowy;

 

- budynek garażowy;

 

- budynek magazynowy;

 

- plan zag. ul. Nad Prosną;

 

- plan zag. ul. Nowy Świat;

 

- plan zag. ul. Smolna;

 

 

 

Wszelkie pytania do dokumentacji przetargowej należy kierować na adres e-mail'owy:

 

- chmara@wodociagi-kalisz.pl

 

- przetargi@wodociagi-kalisz.plW związku z pojawieniem się zapytań do SIWZ, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu odpowiada:

Pyt. 1

Czy Zamawiający ma aktualne warunki przyłączeniowe na przedmiotowe obiekty?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiający posiada aktualne warunki przyłączeniowe na przedmiotowe obiekty.

Pyt. 2

Prosimy o korektę SIWZ w zakresie kryteriów oceny ofert.

Odpowiedz:

Wystąpił błąd w kryterium ,,termin gwarancji jakości na całość wykonanych prac” polegający na braku określenia wartości % przy formule obliczania tego kryterium. Błąd ten został już poprawiony i zmodyfikowana SIWZ znajduje się na naszej stronie internetowej.

Jeżeli chodzi o wartości procentowe w określeniu kryterium ceny i jej znaczenia, informujemy że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu w w/w postępowaniu jest Zamawiającym Sektorowym, a wartość zamówienia na budowę instalacji fotowoltaicznych nie przekracza wartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), w związku z powyższym naszym zdaniem nie podlegamy
w pełnym zakresie wymaganiom ustawy PZP.

Pyt. 3

Prosimy o publikację Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Odpowiedz:

Program Funkcjonalno – Użytkowy został umieszczony na naszej stronie internetowej  www.wodociagi-kalisz.pl w zakładce Zamówienia/Zamówienia Publiczne.

Pyt. 4

Pkt.11.2 SIWZ

 

Wykonawca winien:

- posiadać wiedzę i  doświadczenie – jeśli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej czterech instalacji fotowoltaicznych, o mocy min. 100kWp każda.

 

Wydawane przez ENERGA SA warunki przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci Operatora na moc 100kWp warunkują wykonanie instalacji fotowoltaicznej tak aby nie przekraczała mocy 100kWp.

Czy uznane będą instalacje fotowoltaiczne o mocy 99,96kWp, 98,56kWp, gdy wydane warunki przez Operatora nie pozwalały przekroczyć mocy 100kWp.

Odpowiedz:

Tak, PWiK Sp. z o.o. uzna instalacje fotowoltaiczne o mocy 99,96kWp, 98,56kWp, gdy wydane warunki przez Operatora nie pozwolą przekroczyć mocy 100kWp.