17 lipca 2018   Szukaj   
Zamówienia publiczne

 

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu,
ul. Nowy Świat 2a ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż Spektrometru absorpcji atomowej AAS AVANTA SIGMA.

W skład zestawu wchodzą:

-               spektrometr absorpcji atomowej ,

-               pompka tłokowa PS-270,

-               autosampler SDS-270,

-               dodatkowy palnik 5 cm (podtlenek azotu- acetylen),

-               generator wodorków – HG 3000,

-               pułapka atomów,

-               zestaw komputerowy (monitor Samsung, klawiatura, komputer
z oprogramowaniem aplikacyjnym, drukarka Konika Minolta PagePro 1400W),

-               instrukcja obsługi w języku polskim, cook – book.

-               Cena wywoławcza:                   7.000,00 zł brutto

PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY SPEKTROMETRU ABSORPCJI ATOMOWEJ AAS AVANTA SIGMA MOŻNA OGLĄDAĆ W LABORATORIUM OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UZGODNIENIU, TEL. 62 753 68 12.

Zainteresowani kupnem proszeni są o składanie ofert w SEKRETARIACIE PWiK Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 2a, Kalisz
w terminie do dnia 11.07.2018r. do godz. 1000, w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem ,,Przetarg ofertowy – Spektrometr absorpcji atomowej AAS AVANTA SIGMA”.

Oferta musi zawierać:

1.        Dane Oferenta wraz z numerem telefonu.

2.        Kwotę, jaką proponuje za w/w przedmiot postępowania.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2018r. o godz. 1010 w pok. 202.

Więcej informacji udziela LABORATORIUM, tel. 62 753-68-12 przy PWiK Sp. z o.o.
z siedzibą  w Kaliszu ul. Nad Prosną 28-34.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu,
ul. Nowy Świat 2a ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż Spektrometru absorpcji atomowej AAS AVANTA SIGMA.

W skład zestawu wchodzą:

-               spektrometr absorpcji atomowej ,

-               pompka tłokowa PS-270,

-               autosampler SDS-270,

-               dodatkowy palnik 5 cm (podtlenek azotu- acetylen),

-               generator wodorków – HG 3000,

-               pułapka atomów,

-               zestaw komputerowy (monitor Samsung, klawiatura, komputer
z oprogramowaniem aplikacyjnym, drukarka Konika Minolta PagePro 1400W),

-               instrukcja obsługi w języku polskim, cook – book.

-               Cena wywoławcza:                   7.000,00 zł brutto

PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY SPEKTROMETRU ABSORPCJI ATOMOWEJ AAS AVANTA SIGMA MOŻNA OGLĄDAĆ W LABORATORIUM OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UZGODNIENIU, TEL. 62 753 68 12.

Zainteresowani kupnem proszeni są o składanie ofert w SEKRETARIACIE PWiK Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 2a, Kalisz
w terminie do dnia 11.07.2018r. do godz. 1000, w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem ,,Przetarg ofertowy – Spektrometr absorpcji atomowej AAS AVANTA SIGMA”.

Oferta musi zawierać:

1.        Dane Oferenta wraz z numerem telefonu.

2.        Kwotę, jaką proponuje za w/w przedmiot postępowania.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2018r. o godz. 1010 w pok. 202.

Więcej informacji udziela LABORATORIUM, tel. 62 753-68-12 przy PWiK Sp. z o.o.
z siedzibą  w Kaliszu ul. Nad Prosną 28-34.