19 września 2018   Szukaj   
Wyniki Przetargów

Rok 2014

 1.  Włazy kanałowe 2014r.
 2.  Wpusty uliczne 2014r.
 3.  Sprzedaż i dostawa samochodu Combi Van.
 4.  Usługi aktuarialne.
 5.  Materiały biurowe I kw. 2014r.
 6.  Materiały eksploatacyjne I kw. 2014r.
 7. Odczynniki do analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych.
 8. Odczynniki firmy HACH do analiz fizykochemicznych.
 9. Sprzęt i szkło do analiz mikrobiologicznych.
 10. Odczynniki do analiz fizykochemicznych.
 11. Odtwarzanie nawierzchni po awariach wod - kan.
 12. Zasuwy kolnierzowe.
 13. Badania archeologiczne po pracach wod - kan na terenie miasta Kalisza.
 14. Budowa sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej w Kaliszu.
 15. Materialy biurowe II kw. 2014r.
 16. Mateialy eksploatacyjne II kw. 2014r.
 17. Remont pokrycia dachowego, wymiana świetlika -  biurowiec Fabryczna; wymiana rynien na budynku socjalno - szkoleniowym-SUW Lis; wymiana rynien wieży-Ujęcie Poznańska...
 18. Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i odpowiedzialności deliktowej.
 19. Zakup agregatu prądotwórczego SUW Warszawska.
 20. Rury PCV, PEHD II pół. 2014r.
 21. Rury i kształtki PE II pół 2014r.
 22. Kształtki ciśnieniowe żeliwne II pół. 2014r.
 23. Zawory kulowe pelnoprzelotowe II pół. 2014r.
 24. Zawory antyskażeniowe II pół. 2014r.
 25. Łączniki ocynkowane II pół. 2014r.
 26. Materiały biurowe III kw. 2014r.
 27. Materiały eksploatacyjne III kw. 2014r.
 28. Samochód osobowy.
 29. Sprzęt komputerowy.
 30. Modernizacja wnętrza czterech zbiorników WCZ przy ul. Smolnej w Kaliszu przy użyciu wykładziny bazaltowej.
 31. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków w ul. Biskupickiej, Św. Michała, Bursztynowa i Korczak w Kaliszu.
 32. Szczepienia przeciw grypie dla pracowników.
 33. Odbiór odpadów niebezpiecznych.
 34. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Gajowej, Będzińskiej, Fromborskiej, Połanieckiej, Kołobrzeskiej, Dobrzyńskiej, Okrąglickiej oraz w drodze dojazdowej.
 35. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w odgałęzieniu ul. Tuszyńskiej w Kaliszu.
 36. Usługi pocztowe.
 37. Materiały biurowe IV kw. 2014r.
 38. Materiały eksploatacyjne IV kw. 2014r.
 39. Szkolenie podstawowe ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna" dla pracowników.
 40. Łączniki ocynkowane I pół. 2015r.
 41. Rury i ksztaltki PE I pół. 2015r.
 42. Rury PCV, PEHD I pół. 2015r.
 43. Zawory kulowe pełnoprzelotowe I pół. 2015r.
 44. Zawory antyskażeniowe I pół. 2015r.
 45. Kształtki ciśnieniowe żeliwne I pół. 2015r.
 46. Renowacja kanału rękawem typu CIPP - rękaw dlugi w ul.: Kolektor Krępica, Kościuszki, Fabryczna, Śródmiejska w Kaliszu.
 47. Skrzynki uliczne.
 48. Bezpośrednia ochrona fizyczna oraz bezpośrednia ochrona doraźna w 19 obiektach PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.
 49. Zakup paliwa.
 50. Sprzęt komputerowy.
 51. Armatura wod - kan.
 52. Wodomierze.

Rok 2015

 1. Włazy kanałowe.
 2. Wpusty deszczowe.
 3. Badania archeologiczne.
 4. Materiały biurowe I kw. 2015r.
 5. Materiały eksploatacyjne I kw. 2015r.
 6. Odczynniki do analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych firmy MERCK.
 7. Odczynniki do analiz fizykochemicznych firmy HACH.
 8. Odczynniki do analiz fizykochemicznych i materialy pomocnicze do mikrobiologii.
 9. Sprzęt i szklo do analiz.
 10. Opracowanie Planu Ochrony PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.
 11. Ubrania letnie robocze.
 12. Recertyfikacja zintegrowanego systemu zarządzania wg. ISO 9001; 14001; PN-EN 18001, akredytacja PCA.
 13. Odtwarzanie nawierzchni po awariach wod-kan.
 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej - zgodnie z projektem opracowanym przez ZPU,,PROBUD", marzec 2013r.
 15. Automatyczny pobornik próbek firmy Teledyne ISCO.
 16. Wykonanie elewacji 4 zbiorników wody czystej na terenie pompowni wody przy ul. Smolnej 11 w Kaliszu.
 17. Pompa glębinowa SP 160-3 50Hz.
 18. Pompy zatapialne DM 200T 1,7kW, szt. 2.
 19. Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i ubezpieczenia OC deliktowej.
 20. Materiały eksploatacyjne II kw. 2015r.
 21. Papier do drukarek i ksero II kw. 2015r.
 22. Łączniki ocynkowane II pół. 2015r.
 23. Rury i kształtki PE II pół. 2015r.
 24. Rury PVC, PEHD II pół. 2015r.
 25. Zawory antyskażeniowe II pół. 2015r.
 26. Zawory kulowe pełnoprzelotowe II pół. 2015r.
 27. Kształki ciśnieniowe żeliwne II pół. 2015r.
 28. Pompa WZA 2,0 z sil. 1,1kW/400V.
 29. Wymiana rurociągu azbesto-cementowego w ul. Kubusia Puchatka w Kaliszu.
 30. Remont dachu nad halą filtrów i dwoma łącznikami SUW.
 31. Materiały biurowe III kw. 2015r.
 32. Materiały eksploatacyjne III kw. 2015r.
 33. Modernizacja monitoringu - biurowiec ul. Nowy Świat 2a i SUW Lis.
 34. Dostawa transformatora trójfazowego 15/0,4 kV.
 35. Odnowienie elewacji z ociepleniem dachu biurowca socjalno - administracyjnego przy ul. Nowy Świat 2a w Kaliszu.
 36. Wycinka - usunięcie krzewów i odrostów drzew kolidujących z obiektami na SUW Lis.
 37. Sprzedaż energii elektrycznej 2016r.
 38. Malowanie pomieszczeń w budynku administracyjno - biurowym przy ul. Nowy Świat 2a w Kaliszu.
 39. Usunięcie ok. 100 szt. drzew, ogławianie ok. 20szt. oraz ich usunięcie i posprzątanie terenu po wykonaniu prac.
 40. Sprzedaż i dostawa skrzynek ulicznych 2016r.
 41. Zawory kulowe pelnoprzelotowe do zimej wody I pół. 2016r.
 42. Zawory antyskażeniowe I pół. 2016r.
 43. Rury i kształtki PE I pół. 2016r.
 44. Kształtki ciśnieniowe żeliwne I pół. 2016r.
 45. Łączniki ocynkowane I pół. 2016r.
 46. Rury PVC, PEHD I pół. 2016r.
 47. Świadczenie stałej obsługi prawnej na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.
 48. Wywóz nieczystości.
 49. Armatura  wod-kan 2016r.
 50. Materiały eksploatacyjne IV kw. 2015r.
 51. Usunięcie ok. 100 szt. drzew, ogławianie ok. 20szt. oraz ich usunięcie i posprzątanie terenu po wykonaniu prac.

2016r.

 1. Badania archeologiczne.
 2. Włazy kanałowe.
 3. Wpusty deszczowe.
 4. Materiały biurowe I kw. 2016r.
 5. Materiały eksploatacyjne I kw. 2016r.
 6. Sprzęt i szkło do analiz do laboratorium analiz wody i ścieków 2016r.
 7. Odczynniki firmy HACH do analiz fizykochemicznych do laboratorium analiza wody i ścieków 2016r.
 8. Odczynniki do analiz fizykochemicznych i materiałów pomocniczych do mikrobiologii do laboratorium analiz wody i ścieków 2016r.
 9. Odczynniki do analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych do laboratorium analiz wody i ścieków 2016r.
 10. Renowacja kanału rękawem typu CIPP - rękaw długi w ul.: Spółdzielczej, Tatrzańśkiej, Karpackiej, Sadowej, Kolektor Krępica w Kaliszu.
 11. Wykonanie 8 studni głębinowych na Ujęciu Wody Lis w Kaliszu.
 12. Odtwarzanie nawierzchni po awariach wod-kan w 2016r.
 13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków w ul. Bursztynowej i Piekart w Kaliszu wg. projektów wykonawczych opracowanych przez P.P.S. i S. ,,Cowogaz" w maju 2014r., w styczniu 2015r.
 14. Samochód ciężarowy z pojedynczą kabiną o calkowitej masie dopuszczalnej 3,5Mg.
 15. Opracowanie dokumnetacji dla oceny stanu technicznego i okreslenia nośności regałów w magazynach i archiwum PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.
 16. Dostawa chromatografu jonowego firmy Metrohm 930 Compact IC Flex Oven/Ses/PP/Deg do oznaczania anionów i kationow z podajnikiem próbek wyposażonym w ich ultrafiltrację z możliwością rozbudowy o dodatkowe detektory i automatyzację przygotowania oraz rozcieńczania próbek.
 17. Wymiana  rurociągu azbestocementowego w ul. Stare Miasto zgodnie z projektem opracowanym przez PPSiIS ,,Cowogaz".
 18. Materiały biurowe II kw. 2016r. - papier.
 19. Materiały eksploatacyjne II kw. 2016r.
 20. Dostawa 8szt. obudów studni glębinowych.
 21. Dostawa kształtek cisnieniowych żeliwnych w II pół. 2016r.
 22. Dostawa rury PVC, PEHD w II pół. 2016r.
 23. Dostawa rur i kształtek w II pół. 2016r.
 24. Zakup i montaż pompy jednostopniowej, odśrodkowej, normalnej ssącej, przeznaczonej do tloczenia wody czystej.
 25. Zawory kulowe pełnoprzelotowe do zimnej wody II pół. 2016r.
 26. Zawory antyskażeniowe II pół. 2016r.
 27. Łączniki ocynkowane II pół. 2016r.
 28. Transformator trójfazowy 400kVA 50Hz wypełniony olejem mineralnym, hermetycznym, wykonany zgodnie z PN-EN-60076.
 29. Sprzęt komputerowy 2016r.
 30. Koparko - ładowarka.
 31. Wymiana rurociągu azbestocementowego w ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Miłej do ul. Wyjazdowej w Kaliszu.
 32. Materiały biurowe III kw. 2016r.
 33. Materiały ekspolatacyjne III kw. 2016r.
 34. Dostawa energii elektrycznej 2017r.
 35. Sprzedaż koparko-ładowarki.
 36. Autoklaw SterlClave 24BHD firmy COMINOX.
 37. Stoły laboratoryjne do pracowni BZT5 i pracowni Hach.
 38. Hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem nr kat. 8003 DN80 RD=1250mm Jafar 20szt.
 39. Budowa rurociągu wodociągowego i przykanalika sanitarnego w ul. Kresowej.
 40. Sprzedaż koparko - ładowarki.
 41. Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej do posesji: Lechosławska, Wrocławska, Dobrzecka, Skarszewska, Rzymska, Sulisławicka...w Kaliszu.
 42. Pompa głębinowa GCA 5.08/SM08 30kW.
 43. Materiały eksploatacyjne IV kw. 2016r.
 44. Sprzedaż transformatora żywicznego TZAM 400/15.
 45. Budowa sieci wodociągowej w ul. Wł. Lokietka, Mieszka I  i K. Wielkiego w Kaliszu.
 46. Materiały biurowe - papier IV kw. 2016r.
 47. Malowanie pomieszczeń biurowych i magazynowych PWiK Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 2a.
 48. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kossaka na odcinku od W10 do W11.
 49. Utwardzenie terenu wokół przepompowni przy ul. Koczak w Kaliszu.
 50. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Rzecznej i Ciesielskiej w Kaliszu.
 51. Agregat prądotwórczy dla przepomponi Złota i SUW Lis.
 52. Wykonanie przebudowy 30szt. hydrantów ppoż.podziemnych na terenie miasta Kalisza.
 53. Wykonanie regulacji wysokościowej włazów na studniach kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kalisza.
 54. Modernizacja przepompowni ścieków Ciesielska, Rajskowska, Korczak i Pontonowa.
 55. Dostawa głowic DN600/DN100 Ecoconnect...
 56. Budowa sieci wodociągowej w ul. Słowiańskiej.
 57. Samochód słuzbowy dla warsztatu elektrycznego Działu Utrzymania Ruchu.
 58. Paliwo.
 59. Kształtki ciśnieniowe żeliwne I pół. 2017r.
 60. Rury PVC, PEHD I pół. 2017r.
 61. Rury i kształtki PW I pół. 2017r.
 62. Łączniki ocynkowane I pół. 2017r.
 63. Kurki kulowe I pół. 2017r.
 64. Zawory antyskażeniowe I pół. 2017r.
 65. Kształtki i rury kanalizacji zewnętrznej I pół. 2017r.
 66. Armatura wod-kan 2017r.
 67. Skrzynki uliczne 2017r.
 68. Przebudowa wodociagu Dz225 PETS w obrębie budowanego ronda na skrzyżowaniu ulic: Stanczukowskiego i Korczak.
 69. Ubezpieczenie pojazdów.
 70. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Noskowskiej.

 

Rok 2017

 1. Usługa utrzymania czystości w budynku socjalno-biurowym PWiK Sp. z o.o. przy ul. Nowy Świat 2a w Kaliszu.
 2. Wodomierze 2017r.
 3. Wycinka 15szt. drzew na Ujeciu Wody Lis.
 4. Materiały biurowe I kw. 2017r.
 5. Materiały eksploatacyjne I pół. 2017r.
 6. Badania archeologiczne 2017r.
 7. Dostawa sprzętu i szkla do analiz do laboratorium analizy wody i ścieków.
 8. Dostawa odczynników firmy HACH do analiz fizykochemicznych do laboratorium analizy wody i ściekow.
 9. Dostawa odczynników do analiza fizykochemicznych i materiałów pomocniczych do mikrobiologii do laboratorium analizy wody i ścieków przy PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.
 10. Dostawa odczynników do analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych do laboratorium analiz wody i ścieków przy PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.
 11. Odtwarzanie nawierzchni po awariach wod-kan na terenie miasta Kalisza w 2017r.
 12. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stanczukowskiego do posesji nr 10, 12, 14, 16 w Kaliszu.
 13. Budowa rurociągu wodociągowego - wymiana na odcinku od ul. Niecałej do Placu Jana Pawła II w Kaliszu.
 14. Budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Polnej 32 w Kaliszu.
 15. Papier do drukarek II kw. 2017r.
 16. Renowacja kanalu rękawem typu CIPP w ul. Targowa, Piskorzewska, Szklarska, Pl. Św. Józefa, Jasna, Kolektor Krępicaod H. Sawickiej, Kolektor Sadowa w ul. Sadowej.
 17. Przegląd, konserwacja, czyszczenie urządzeń zawierających gazy zubażające warstwę ozonową.
 18. Agregaty głębinowe 12szt.
 19. Materiały eksploatacyjne IIkw.2017r.
 20. Wymiana rurociągu azbestocementowego w ul. Halnej w Kaliszu.
 21. Kształtki ciśnieniowe żeliwne II pół. 2017r.
 22. Rury PVC, PEHD II pół.2017r.
 23. Rury i kształtki PE II pół. 2017r.
 24. Łączniki ocynkowane II pół. 2017r.
 25. Kurki kulowe pełnoprzelotowe II pół. 2017r.
 26. Zawory antyskażeniowe II pół. 2017r.
 27. Kształtki i rury kanalizacji zewnętrznej PVC II pół. 2017r.
 28. Sprzedaż agregatu prądotwórczego 250/200kVA.
 29. Budowa zjazdu publicznego wraz z utwardzeniem pobocza przy ul. Wał Piastowski 2 w Kaliszu.
 30. Renowacja kanału deszczowego fi800 rękawem typu CIPP- rękaw długi w ul. Stańczukowskiego przy Rondzie Dobrzeckim w Kaliszu.
 31. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Szczypiornickiej 74 w Kaliszu.
 32. Materiały biurowe IIIkw.2017r.
 33. Matriały eksploatacyjne IIIkw. 2017r.
 34. Wymiana przyłączy w ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu.
 35. Sprzedaż agregatu prądotwórczego 400/300kVA.
 36. Transformatory trójfazowe 250 kVA 50Hz szt. 2, 160 kVA 50 Hz - szt. 1.
 37. Zestaw kamery inspekcyjnej z windą elektryczną wraz z zabudową na samochodzie typu Furgon.
 38. Odbiór odpadów.
 39. Renowacja studni z wykorzystaniem paneli GRP.
 40. Projekt i budowa trzech instalacji fotowoltaicznych SUW Lis Pompownia, ul. Smolna SUW, ul. Nowy Świat 2a.
 41. Sprzedaż agregatu pompowego.
 42. Budowa rurociągu wodociągowego na odcinku od ul. Grabowej do wysokości działek o nr ewid. 78 i 79 przy ul. Botanicznej.
 43. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowskiej/Rzymskiej i Legionów/Nowy Świat.
 44. Przebudowa 10 szt. hydrantów ppoż. podziemnych na zadziemne na terenie miasta Kalisza.
 45. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej zgodnie z projektem opracowanym przez PWiK Sp. z o.o w Kaliszu.
 46. Wymiana nawiertek na sieci wodociągowej w ul. Stawiszyńskiej do nr 32, 34, 49, 56, 58a, 62a, 66, 66a, 68, 70, 73, 83a, 86a, 88, 92 wraz z odtworzeniem nawierzchni.
 47. Renowacja kanału sanitarnego rękawem typu CIPP - rękaw ul. Joselewicza, Budowlanych. Kolektor sanitarny Krępica. Kolektor sanitarny w ul. Parczewskiego.
 48. Modernizacja wewnątrz zbiornika WCz SUW Lis.
 49. Wykonanie odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Podmiejskiej.
 50. Wymiana rurociągu azbestocementowego na ul. Śnieżnej.
 51. Przebudowa sieci wodociągowej w obrębie skrzyżowania ul. Stawiszyńska/Morelowa/Szeroka.
 52. Sprzedaż transformatorów: TO400/15, TO250, TOC 160/20.
 53. Samochód osobowy typu HATCHBACK z napędem hybrydowym - dla inkasentów.
 54. Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowo - macierzowej oraz wykonanie okablowania strukturalnego.
 55. Przepompownia ścieków sanitarnych PS.
 56. Monitoring sieci wodociągowej (I etap z III monitoringu).
 57. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Szerokiej.
 58. Wykonanie odgałęzień kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Smolna 4a, Podmiejska 6, B. Pobożnego 6, 52-54, 76a.
 59. Wymiana system GIS.
 60. Materiały eksploatacyjne + papier.
 61. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Owsianej.
 62. Budowa sieci wodociągowej w ul. Skalmierzyckiej.
 63. Samochód osobowy typu HACHBACK z napędem hybrydowym.
 64. Wykonanie odgałęzień kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Widok 75a.
 65. Budowa sieci wodociągowej w ul. Torowej. Budowa odcinka rurociągu wodociągowego w ul. Złotej.
 66. Odbiór odpadów komunalnych.
 67. Skrzynki uliczne w I połroczu 2018r.
 68. Łączniki ocynkowane I półrocze 2018r.
 69. Zawory kulowe pełnoprzelotowe do zimnej wody I półrocze 2018r.
 70. Rury PVC, PEHD I półrocze 2018r.
 71. Rury i kształtki PE.
 72. Kształtki i rury kanalizacji zewnętrznej PVC I półrocze 2018r.
 73. Dostawa energii elektrycznej.
 74. Kształtki ciśnieniowe żeliwne I półrocze 2018r.
 75. Zawory antyskażeniowe.
 76. Renowacja rurociągów żeliwnych DN300 oraz DN100 metodą natrysku polimocznikiem w ul. Śródmiejskiej, Głównym Rynkiem oraz ul. Zamkowej i Pl. Jana Pawła II w Kaliszu.
 77. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót odtworzenia nawierzchni dla inwestycji "Budowa sieci wodociągowej w ul. Szerokiej".

 

Rok 2018

 1. Piasek.
 2. Usługi transportowe.
 3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa instalacji fotowoltaiki".
 4. Prowadzenie prac geodezyjnych związanych z inwentaryzowaniem sieci i przyłączy wod-kan.
 5. Wodomierze.
 6. Materiały biurowe I kw.2018r.
 7. Materiały eksploatacyjne I kw.2018r.
 8. Przegląd klimatyzatorów i pompy ciepła.
 9. Prowadzenie prac archeologicznych.
 10. Mobilny rębak tarczowy.
 11. Spektrometr absorpcji atomowej.
 12. Dostawa odczynniki do analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych.
 13. Dostawa odczynniki do analiz fizykochemicznych.
 14. Dostawa odczynników Firmy HACH.
 15. Remont przepompowni ul. Rzymska.
 16. Dostawa 3 szt. agregatów głębinowych.
 17. Materiały eksploatacyjne II kwartał 2018r.
 18. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Kordeckiego, Częstochowskiej i Zielonej.
 19. Transformator trójfazowy 400 kVA 50Hz.
 20. Zawory kulowe pełnoprzelotowe do zimnej wody  II półrocze 2018r.
 21. Rury i kształtki PE.
 22. Łączniki ocynkowane II półrocze 2018r.
 23. Kształtki i rury kanalizacji zewnętrznej PVC II półrocze 2018r.
 24. Rury PVC, PEHD II półrocze 2018r.
 25. Zawory antyskażeniowe.
 26. Odtwarzanie nawierzchni.
 27. Wymiana okna wraz z montażem w pomieszczeniu magazynowym.
 28. Przyczepa ciężarowa rolnicza.
 29. Wymiana centrali telefonicznej budynek adminstracyjno - biurowy ul. Nowy Świt 2a i rozbudowa centrali telefonicznej - budynek ul. Nad Prosną 28-34.

 

Rok 2014

 1.  Włazy kanałowe 2014r.
 2.  Wpusty uliczne 2014r.
 3.  Sprzedaż i dostawa samochodu Combi Van.
 4.  Usługi aktuarialne.
 5.  Materiały biurowe I kw. 2014r.
 6.  Materiały eksploatacyjne I kw. 2014r.
 7. Odczynniki do analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych.
 8. Odczynniki firmy HACH do analiz fizykochemicznych.
 9. Sprzęt i szkło do analiz mikrobiologicznych.
 10. Odczynniki do analiz fizykochemicznych.
 11. Odtwarzanie nawierzchni po awariach wod - kan.
 12. Zasuwy kolnierzowe.
 13. Badania archeologiczne po pracach wod - kan na terenie miasta Kalisza.
 14. Budowa sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej w Kaliszu.
 15. Materialy biurowe II kw. 2014r.
 16. Mateialy eksploatacyjne II kw. 2014r.
 17. Remont pokrycia dachowego, wymiana świetlika -  biurowiec Fabryczna; wymiana rynien na budynku socjalno - szkoleniowym-SUW Lis; wymiana rynien wieży-Ujęcie Poznańska...
 18. Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i odpowiedzialności deliktowej.
 19. Zakup agregatu prądotwórczego SUW Warszawska.
 20. Rury PCV, PEHD II pół. 2014r.
 21. Rury i kształtki PE II pół 2014r.
 22. Kształtki ciśnieniowe żeliwne II pół. 2014r.
 23. Zawory kulowe pelnoprzelotowe II pół. 2014r.
 24. Zawory antyskażeniowe II pół. 2014r.
 25. Łączniki ocynkowane II pół. 2014r.
 26. Materiały biurowe III kw. 2014r.
 27. Materiały eksploatacyjne III kw. 2014r.
 28. Samochód osobowy.
 29. Sprzęt komputerowy.
 30. Modernizacja wnętrza czterech zbiorników WCZ przy ul. Smolnej w Kaliszu przy użyciu wykładziny bazaltowej.
 31. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków w ul. Biskupickiej, Św. Michała, Bursztynowa i Korczak w Kaliszu.
 32. Szczepienia przeciw grypie dla pracowników.
 33. Odbiór odpadów niebezpiecznych.
 34. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Gajowej, Będzińskiej, Fromborskiej, Połanieckiej, Kołobrzeskiej, Dobrzyńskiej, Okrąglickiej oraz w drodze dojazdowej.
 35. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w odgałęzieniu ul. Tuszyńskiej w Kaliszu.
 36. Usługi pocztowe.
 37. Materiały biurowe IV kw. 2014r.
 38. Materiały eksploatacyjne IV kw. 2014r.
 39. Szkolenie podstawowe ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna" dla pracowników.
 40. Łączniki ocynkowane I pół. 2015r.
 41. Rury i ksztaltki PE I pół. 2015r.
 42. Rury PCV, PEHD I pół. 2015r.
 43. Zawory kulowe pełnoprzelotowe I pół. 2015r.
 44. Zawory antyskażeniowe I pół. 2015r.
 45. Kształtki ciśnieniowe żeliwne I pół. 2015r.
 46. Renowacja kanału rękawem typu CIPP - rękaw dlugi w ul.: Kolektor Krępica, Kościuszki, Fabryczna, Śródmiejska w Kaliszu.
 47. Skrzynki uliczne.
 48. Bezpośrednia ochrona fizyczna oraz bezpośrednia ochrona doraźna w 19 obiektach PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.
 49. Zakup paliwa.
 50. Sprzęt komputerowy.
 51. Armatura wod - kan.
 52. Wodomierze.

Rok 2015

 1. Włazy kanałowe.
 2. Wpusty deszczowe.
 3. Badania archeologiczne.
 4. Materiały biurowe I kw. 2015r.
 5. Materiały eksploatacyjne I kw. 2015r.
 6. Odczynniki do analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych firmy MERCK.
 7. Odczynniki do analiz fizykochemicznych firmy HACH.
 8. Odczynniki do analiz fizykochemicznych i materialy pomocnicze do mikrobiologii.
 9. Sprzęt i szklo do analiz.
 10. Opracowanie Planu Ochrony PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.
 11. Ubrania letnie robocze.
 12. Recertyfikacja zintegrowanego systemu zarządzania wg. ISO 9001; 14001; PN-EN 18001, akredytacja PCA.
 13. Odtwarzanie nawierzchni po awariach wod-kan.
 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej - zgodnie z projektem opracowanym przez ZPU,,PROBUD", marzec 2013r.
 15. Automatyczny pobornik próbek firmy Teledyne ISCO.
 16. Wykonanie elewacji 4 zbiorników wody czystej na terenie pompowni wody przy ul. Smolnej 11 w Kaliszu.
 17. Pompa glębinowa SP 160-3 50Hz.
 18. Pompy zatapialne DM 200T 1,7kW, szt. 2.
 19. Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i ubezpieczenia OC deliktowej.
 20. Materiały eksploatacyjne II kw. 2015r.
 21. Papier do drukarek i ksero II kw. 2015r.
 22. Łączniki ocynkowane II pół. 2015r.
 23. Rury i kształtki PE II pół. 2015r.
 24. Rury PVC, PEHD II pół. 2015r.
 25. Zawory antyskażeniowe II pół. 2015r.
 26. Zawory kulowe pełnoprzelotowe II pół. 2015r.
 27. Kształki ciśnieniowe żeliwne II pół. 2015r.
 28. Pompa WZA 2,0 z sil. 1,1kW/400V.
 29. Wymiana rurociągu azbesto-cementowego w ul. Kubusia Puchatka w Kaliszu.
 30. Remont dachu nad halą filtrów i dwoma łącznikami SUW.
 31. Materiały biurowe III kw. 2015r.
 32. Materiały eksploatacyjne III kw. 2015r.
 33. Modernizacja monitoringu - biurowiec ul. Nowy Świat 2a i SUW Lis.
 34. Dostawa transformatora trójfazowego 15/0,4 kV.
 35. Odnowienie elewacji z ociepleniem dachu biurowca socjalno - administracyjnego przy ul. Nowy Świat 2a w Kaliszu.
 36. Wycinka - usunięcie krzewów i odrostów drzew kolidujących z obiektami na SUW Lis.
 37. Sprzedaż energii elektrycznej 2016r.
 38. Malowanie pomieszczeń w budynku administracyjno - biurowym przy ul. Nowy Świat 2a w Kaliszu.
 39. Usunięcie ok. 100 szt. drzew, ogławianie ok. 20szt. oraz ich usunięcie i posprzątanie terenu po wykonaniu prac.
 40. Sprzedaż i dostawa skrzynek ulicznych 2016r.
 41. Zawory kulowe pelnoprzelotowe do zimej wody I pół. 2016r.
 42. Zawory antyskażeniowe I pół. 2016r.
 43. Rury i kształtki PE I pół. 2016r.
 44. Kształtki ciśnieniowe żeliwne I pół. 2016r.
 45. Łączniki ocynkowane I pół. 2016r.
 46. Rury PVC, PEHD I pół. 2016r.
 47. Świadczenie stałej obsługi prawnej na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.
 48. Wywóz nieczystości.
 49. Armatura  wod-kan 2016r.
 50. Materiały eksploatacyjne IV kw. 2015r.
 51. Usunięcie ok. 100 szt. drzew, ogławianie ok. 20szt. oraz ich usunięcie i posprzątanie terenu po wykonaniu prac.

2016r.

 1. Badania archeologiczne.
 2. Włazy kanałowe.
 3. Wpusty deszczowe.
 4. Materiały biurowe I kw. 2016r.
 5. Materiały eksploatacyjne I kw. 2016r.
 6. Sprzęt i szkło do analiz do laboratorium analiz wody i ścieków 2016r.
 7. Odczynniki firmy HACH do analiz fizykochemicznych do laboratorium analiza wody i ścieków 2016r.
 8. Odczynniki do analiz fizykochemicznych i materiałów pomocniczych do mikrobiologii do laboratorium analiz wody i ścieków 2016r.
 9. Odczynniki do analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych do laboratorium analiz wody i ścieków 2016r.
 10. Renowacja kanału rękawem typu CIPP - rękaw długi w ul.: Spółdzielczej, Tatrzańśkiej, Karpackiej, Sadowej, Kolektor Krępica w Kaliszu.
 11. Wykonanie 8 studni głębinowych na Ujęciu Wody Lis w Kaliszu.
 12. Odtwarzanie nawierzchni po awariach wod-kan w 2016r.
 13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków w ul. Bursztynowej i Piekart w Kaliszu wg. projektów wykonawczych opracowanych przez P.P.S. i S. ,,Cowogaz" w maju 2014r., w styczniu 2015r.
 14. Samochód ciężarowy z pojedynczą kabiną o calkowitej masie dopuszczalnej 3,5Mg.
 15. Opracowanie dokumnetacji dla oceny stanu technicznego i okreslenia nośności regałów w magazynach i archiwum PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.
 16. Dostawa chromatografu jonowego firmy Metrohm 930 Compact IC Flex Oven/Ses/PP/Deg do oznaczania anionów i kationow z podajnikiem próbek wyposażonym w ich ultrafiltrację z możliwością rozbudowy o dodatkowe detektory i automatyzację przygotowania oraz rozcieńczania próbek.
 17. Wymiana  rurociągu azbestocementowego w ul. Stare Miasto zgodnie z projektem opracowanym przez PPSiIS ,,Cowogaz".
 18. Materiały biurowe II kw. 2016r. - papier.
 19. Materiały eksploatacyjne II kw. 2016r.
 20. Dostawa 8szt. obudów studni glębinowych.
 21. Dostawa kształtek cisnieniowych żeliwnych w II pół. 2016r.
 22. Dostawa rury PVC, PEHD w II pół. 2016r.
 23. Dostawa rur i kształtek w II pół. 2016r.
 24. Zakup i montaż pompy jednostopniowej, odśrodkowej, normalnej ssącej, przeznaczonej do tloczenia wody czystej.
 25. Zawory kulowe pełnoprzelotowe do zimnej wody II pół. 2016r.
 26. Zawory antyskażeniowe II pół. 2016r.
 27. Łączniki ocynkowane II pół. 2016r.
 28. Transformator trójfazowy 400kVA 50Hz wypełniony olejem mineralnym, hermetycznym, wykonany zgodnie z PN-EN-60076.
 29. Sprzęt komputerowy 2016r.
 30. Koparko - ładowarka.
 31. Wymiana rurociągu azbestocementowego w ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Miłej do ul. Wyjazdowej w Kaliszu.
 32. Materiały biurowe III kw. 2016r.
 33. Materiały ekspolatacyjne III kw. 2016r.
 34. Dostawa energii elektrycznej 2017r.
 35. Sprzedaż koparko-ładowarki.
 36. Autoklaw SterlClave 24BHD firmy COMINOX.
 37. Stoły laboratoryjne do pracowni BZT5 i pracowni Hach.
 38. Hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem nr kat. 8003 DN80 RD=1250mm Jafar 20szt.
 39. Budowa rurociągu wodociągowego i przykanalika sanitarnego w ul. Kresowej.
 40. Sprzedaż koparko - ładowarki.
 41. Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej do posesji: Lechosławska, Wrocławska, Dobrzecka, Skarszewska, Rzymska, Sulisławicka...w Kaliszu.
 42. Pompa głębinowa GCA 5.08/SM08 30kW.
 43. Materiały eksploatacyjne IV kw. 2016r.
 44. Sprzedaż transformatora żywicznego TZAM 400/15.
 45. Budowa sieci wodociągowej w ul. Wł. Lokietka, Mieszka I  i K. Wielkiego w Kaliszu.
 46. Materiały biurowe - papier IV kw. 2016r.
 47. Malowanie pomieszczeń biurowych i magazynowych PWiK Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 2a.
 48. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kossaka na odcinku od W10 do W11.
 49. Utwardzenie terenu wokół przepompowni przy ul. Koczak w Kaliszu.
 50. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Rzecznej i Ciesielskiej w Kaliszu.
 51. Agregat prądotwórczy dla przepomponi Złota i SUW Lis.
 52. Wykonanie przebudowy 30szt. hydrantów ppoż.podziemnych na terenie miasta Kalisza.
 53. Wykonanie regulacji wysokościowej włazów na studniach kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kalisza.
 54. Modernizacja przepompowni ścieków Ciesielska, Rajskowska, Korczak i Pontonowa.
 55. Dostawa głowic DN600/DN100 Ecoconnect...
 56. Budowa sieci wodociągowej w ul. Słowiańskiej.
 57. Samochód słuzbowy dla warsztatu elektrycznego Działu Utrzymania Ruchu.
 58. Paliwo.
 59. Kształtki ciśnieniowe żeliwne I pół. 2017r.
 60. Rury PVC, PEHD I pół. 2017r.
 61. Rury i kształtki PW I pół. 2017r.
 62. Łączniki ocynkowane I pół. 2017r.
 63. Kurki kulowe I pół. 2017r.
 64. Zawory antyskażeniowe I pół. 2017r.
 65. Kształtki i rury kanalizacji zewnętrznej I pół. 2017r.
 66. Armatura wod-kan 2017r.
 67. Skrzynki uliczne 2017r.
 68. Przebudowa wodociagu Dz225 PETS w obrębie budowanego ronda na skrzyżowaniu ulic: Stanczukowskiego i Korczak.
 69. Ubezpieczenie pojazdów.
 70. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Noskowskiej.

 

Rok 2017

 1. Usługa utrzymania czystości w budynku socjalno-biurowym PWiK Sp. z o.o. przy ul. Nowy Świat 2a w Kaliszu.
 2. Wodomierze 2017r.
 3. Wycinka 15szt. drzew na Ujeciu Wody Lis.
 4. Materiały biurowe I kw. 2017r.
 5. Materiały eksploatacyjne I pół. 2017r.
 6. Badania archeologiczne 2017r.
 7. Dostawa sprzętu i szkla do analiz do laboratorium analizy wody i ścieków.
 8. Dostawa odczynników firmy HACH do analiz fizykochemicznych do laboratorium analizy wody i ściekow.
 9. Dostawa odczynników do analiza fizykochemicznych i materiałów pomocniczych do mikrobiologii do laboratorium analizy wody i ścieków przy PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.
 10. Dostawa odczynników do analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych do laboratorium analiz wody i ścieków przy PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.
 11. Odtwarzanie nawierzchni po awariach wod-kan na terenie miasta Kalisza w 2017r.
 12. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stanczukowskiego do posesji nr 10, 12, 14, 16 w Kaliszu.
 13. Budowa rurociągu wodociągowego - wymiana na odcinku od ul. Niecałej do Placu Jana Pawła II w Kaliszu.
 14. Budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Polnej 32 w Kaliszu.
 15. Papier do drukarek II kw. 2017r.
 16. Renowacja kanalu rękawem typu CIPP w ul. Targowa, Piskorzewska, Szklarska, Pl. Św. Józefa, Jasna, Kolektor Krępicaod H. Sawickiej, Kolektor Sadowa w ul. Sadowej.
 17. Przegląd, konserwacja, czyszczenie urządzeń zawierających gazy zubażające warstwę ozonową.
 18. Agregaty głębinowe 12szt.
 19. Materiały eksploatacyjne IIkw.2017r.
 20. Wymiana rurociągu azbestocementowego w ul. Halnej w Kaliszu.
 21. Kształtki ciśnieniowe żeliwne II pół. 2017r.
 22. Rury PVC, PEHD II pół.2017r.
 23. Rury i kształtki PE II pół. 2017r.
 24. Łączniki ocynkowane II pół. 2017r.
 25. Kurki kulowe pełnoprzelotowe II pół. 2017r.
 26. Zawory antyskażeniowe II pół. 2017r.
 27. Kształtki i rury kanalizacji zewnętrznej PVC II pół. 2017r.
 28. Sprzedaż agregatu prądotwórczego 250/200kVA.
 29. Budowa zjazdu publicznego wraz z utwardzeniem pobocza przy ul. Wał Piastowski 2 w Kaliszu.
 30. Renowacja kanału deszczowego fi800 rękawem typu CIPP- rękaw długi w ul. Stańczukowskiego przy Rondzie Dobrzeckim w Kaliszu.
 31. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Szczypiornickiej 74 w Kaliszu.
 32. Materiały biurowe IIIkw.2017r.
 33. Matriały eksploatacyjne IIIkw. 2017r.
 34. Wymiana przyłączy w ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu.
 35. Sprzedaż agregatu prądotwórczego 400/300kVA.
 36. Transformatory trójfazowe 250 kVA 50Hz szt. 2, 160 kVA 50 Hz - szt. 1.
 37. Zestaw kamery inspekcyjnej z windą elektryczną wraz z zabudową na samochodzie typu Furgon.
 38. Odbiór odpadów.
 39. Renowacja studni z wykorzystaniem paneli GRP.
 40. Projekt i budowa trzech instalacji fotowoltaicznych SUW Lis Pompownia, ul. Smolna SUW, ul. Nowy Świat 2a.
 41. Sprzedaż agregatu pompowego.
 42. Budowa rurociągu wodociągowego na odcinku od ul. Grabowej do wysokości działek o nr ewid. 78 i 79 przy ul. Botanicznej.
 43. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowskiej/Rzymskiej i Legionów/Nowy Świat.
 44. Przebudowa 10 szt. hydrantów ppoż. podziemnych na zadziemne na terenie miasta Kalisza.
 45. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej zgodnie z projektem opracowanym przez PWiK Sp. z o.o w Kaliszu.
 46. Wymiana nawiertek na sieci wodociągowej w ul. Stawiszyńskiej do nr 32, 34, 49, 56, 58a, 62a, 66, 66a, 68, 70, 73, 83a, 86a, 88, 92 wraz z odtworzeniem nawierzchni.
 47. Renowacja kanału sanitarnego rękawem typu CIPP - rękaw ul. Joselewicza, Budowlanych. Kolektor sanitarny Krępica. Kolektor sanitarny w ul. Parczewskiego.
 48. Modernizacja wewnątrz zbiornika WCz SUW Lis.
 49. Wykonanie odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Podmiejskiej.
 50. Wymiana rurociągu azbestocementowego na ul. Śnieżnej.
 51. Przebudowa sieci wodociągowej w obrębie skrzyżowania ul. Stawiszyńska/Morelowa/Szeroka.
 52. Sprzedaż transformatorów: TO400/15, TO250, TOC 160/20.
 53. Samochód osobowy typu HATCHBACK z napędem hybrydowym - dla inkasentów.
 54. Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowo - macierzowej oraz wykonanie okablowania strukturalnego.
 55. Przepompownia ścieków sanitarnych PS.
 56. Monitoring sieci wodociągowej (I etap z III monitoringu).
 57. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Szerokiej.
 58. Wykonanie odgałęzień kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Smolna 4a, Podmiejska 6, B. Pobożnego 6, 52-54, 76a.
 59. Wymiana system GIS.
 60. Materiały eksploatacyjne + papier.
 61. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Owsianej.
 62. Budowa sieci wodociągowej w ul. Skalmierzyckiej.
 63. Samochód osobowy typu HACHBACK z napędem hybrydowym.
 64. Wykonanie odgałęzień kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Widok 75a.
 65. Budowa sieci wodociągowej w ul. Torowej. Budowa odcinka rurociągu wodociągowego w ul. Złotej.
 66. Odbiór odpadów komunalnych.
 67. Skrzynki uliczne w I połroczu 2018r.
 68. Łączniki ocynkowane I półrocze 2018r.
 69. Zawory kulowe pełnoprzelotowe do zimnej wody I półrocze 2018r.
 70. Rury PVC, PEHD I półrocze 2018r.
 71. Rury i kształtki PE.
 72. Kształtki i rury kanalizacji zewnętrznej PVC I półrocze 2018r.
 73. Dostawa energii elektrycznej.
 74. Kształtki ciśnieniowe żeliwne I półrocze 2018r.
 75. Zawory antyskażeniowe.
 76. Renowacja rurociągów żeliwnych DN300 oraz DN100 metodą natrysku polimocznikiem w ul. Śródmiejskiej, Głównym Rynkiem oraz ul. Zamkowej i Pl. Jana Pawła II w Kaliszu.
 77. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót odtworzenia nawierzchni dla inwestycji "Budowa sieci wodociągowej w ul. Szerokiej".

 

Rok 2018

 1. Piasek.
 2. Usługi transportowe.
 3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa instalacji fotowoltaiki".
 4. Prowadzenie prac geodezyjnych związanych z inwentaryzowaniem sieci i przyłączy wod-kan.
 5. Wodomierze.
 6. Materiały biurowe I kw.2018r.
 7. Materiały eksploatacyjne I kw.2018r.
 8. Przegląd klimatyzatorów i pompy ciepła.
 9. Prowadzenie prac archeologicznych.
 10. Mobilny rębak tarczowy.
 11. Spektrometr absorpcji atomowej.
 12. Dostawa odczynniki do analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych.
 13. Dostawa odczynniki do analiz fizykochemicznych.
 14. Dostawa odczynników Firmy HACH.
 15. Remont przepompowni ul. Rzymska.
 16. Dostawa 3 szt. agregatów głębinowych.
 17. Materiały eksploatacyjne II kwartał 2018r.
 18. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Kordeckiego, Częstochowskiej i Zielonej.
 19. Transformator trójfazowy 400 kVA 50Hz.
 20. Zawory kulowe pełnoprzelotowe do zimnej wody  II półrocze 2018r.
 21. Rury i kształtki PE.
 22. Łączniki ocynkowane II półrocze 2018r.
 23. Kształtki i rury kanalizacji zewnętrznej PVC II półrocze 2018r.
 24. Rury PVC, PEHD II półrocze 2018r.
 25. Zawory antyskażeniowe.
 26. Odtwarzanie nawierzchni.
 27. Wymiana okna wraz z montażem w pomieszczeniu magazynowym.
 28. Przyczepa ciężarowa rolnicza.
 29. Wymiana centrali telefonicznej budynek adminstracyjno - biurowy ul. Nowy Świt 2a i rozbudowa centrali telefonicznej - budynek ul. Nad Prosną 28-34.