Zamówienia publiczne i inwestycje

Wyniki przetargów

Rok 2020

 1. Bezpośrednia ochrona fizyczna oraz bezporednia ochrona doraźna 19 obiektach PWiK Sp. z o.o.
 2. Bezpośredni ochrona fizyczna i bezpośrednia ochrona doraźna obiektu administracyjno - biurowego przy ul. Nowy Świat 2a.
 3. Materiały biurowe.
 4. Wymiana 5 włazów kanalizacji deszczowej i 12 włazów kanalizacji sanitarnej wraz z odtorzeniem nawierzchni.
 5. Usługi telefonii komórkowej.
 6. Usługi hybrydowe i przesyłka firmowa.
 7. Odczynniki do analiz fizykochemicznych.
 8. Odczynniki firmy Hach do analiz fizykochemicznych.
 9. Odczynniki firmy Merck do analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych.
 10. Wykonanie wymiany sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wody w ul. Żwirki i Wigury, Braci Niemojowskich, Hożej i B. Prusa na podstawie projektu "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żwirki i Wigury, Braci Niemojowskich, Hożej i B. Prusa" - opracowanego przez PWiK Spółka z o.o. - kwiecień 2020r.
 11. Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Kubusia Puchatka na podstawie projektu "Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepommpowią".
 12. Wykonanie instalacji okablowania w pomieszczeniu 205, w biurowcu przy ul. Nowy Świat 2a.
 13. Dostawa skrzynek ulicznych.
 14. Dostawa zaworów kulowych przelotowych do wody zimnej.
 15. Dostawa kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego.
 16. Dostawa kształtek i rur kanalizacji zewnętrznej PVC.
 17. Dostawa zaworów antyskażeniowych.
 18. Dostawa rur PVC, PEHD.
 19. Dostawa łączników ocynkowanych.
 20. Materiały eksploatacyjnych.
 21.  Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej w Kaliszu.
 22. Wykonanie przyłączy w ul. Żwirki i Wigury 11 w Kaliszu.
 23. Wykonanie komory redukcyjno - pomiarowej w ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu.
 24. Wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Żwirki i Wigury oraz wykonanie przyłączy do posesji ul. Żwirki i Wigury 10 w Kaliszu.
 25. Wykonanie wymiany sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wody w ul. Franciszkańskiej, Św. Stanisława, Śródmiejskiej i Targowej na podstawie projektu.
 26. Wymiana 12 włazów kanalizacji deszczowej i 6 włazów kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni (ul. Legionów, Majkowska, Kopernika, Kościuszki i 3-go Maja).
 27. Materiały biurowe.
 28. Wykonanie utwardzenia wewnętrznego układu komunikacji SUW Lis.
 29. Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z wyminą przyłączy wody w ul. Kazimierzowskiej. Wykonanie przebudowy sieci wodociagowej w ul. Mostowej.
 30. Budowa sieci wodociągowej w ul. Malowniczej.
 31. Budowa sieci wodociagowej w ul. Konińskiej.
 32. Wymiana rurociągu żeliwnego w ul. Mariańskiej, Łaziennej, Pl. Św. Józefa.
 33. Modernizacja estakady SUW Lis.
 34. Usługa utrzymania czystości obejmująca sprzątanie budynku administracyjno - biurowego.

Rok 2019

 1. Badania archeologiczne.
 2. Prace geodezyjne.
 3. Wykonanie wymiany sieci wodociągowej w ul. Kazimierzowskiej.
 4. Zakup i wdrożenia upgrade systemu TP  - zatrudnienie oraz zakup i wdrożenia upgrade systemu ZSI do wersji eMedia z modułami komplementarnymi.
 5. Materiały biurowe.
 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz200PVC - U w ul. Towarowej zgodnie z projektem opracowanym przez PWiK Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu - luty 2016r.
 7. Rozszerzenie systemu GIS w zakresie aplikacji stacjonarnej EkartAnalyst oraz aplikacji mobilnej KartMobile.
 8. Sprzedaż samochodów, przyczepy, podnośnika samochodowego.
 9. Materiały biurowe - eksploatacyjne w I półroczu 2019.
 10. Wymiana przykanalików ogólnospławnych wraz z kanałami rewizyjnymi w Śródmieściu.
 11. Sprzedaż podnośnika samochodowego.
 12. Wymiana przyłączy wody w ulicy Godebskiego do posesji.
 13. Odczynniki do analiz fizykochemicznych firmy HACH.
 14. Materiały do analiz mikrobiologicznych.
 15. Odczynniki do analiz fizykochemicznych.
 16. Modernizacja systemu monitoringu i sterowania małych pompowni ścieków.
 17. Wdrożenie platformy zakupowej.
 18. Dostawa, montaż i uruchomienie pompy Grundfos.
 19. Usługi pocztowe.
 20. Usługi hybrydowe.
 21. Remont pokrycia dachowego na zbiorniku WCz Pompownia Winiary.
 22. Budowa rurociągu wodociągowego w Al. Wojska Polskiego.
 23. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej.
 24. Wymiana rurociągu wody surowej w budynku studni SUW Warszawska.
 25. Budowa kanalizacji sanitarnej zlewni pompowni przy ul. Czaszkowskiej.
 26. Wymiana sieci wodociągowej azbestocementowej w ul. Piwonickiej.
 27. Rury i kształtki PE.
 28. Kształtki ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego.
 29. Zawory antyskażeniowe.
 30. Zawory kulowe.
 31. Rury PVC, PEHD.
 32. Kształtki i rury kanalizacji zewnętrznej.
 33. Łączniki ocynkowane.
 34. Materiały eksploatacyjne.
 35. Kurtyna powietrzna.
 36. Chłodziarka, chłodziarko zamrażarka.
 37. Rozbudowa systemu Link Platforma PBX IP oraz serwisu systemu.
 38. Dostawa energii elektrycznej.
 39. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej.
 40. Samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji ssąco - płuczący.
 41. Wymiana sieci wodociągowej azbesto - cementowej w ul. Częstochowskiej.
 42. Materiały biurowe - III kwartał 2019r.
 43. Malowanie garażowca.
 44. Remont warsztatu samochodowego i remont pomieszczenia gospodarczego SUW LIS.
 45. Monitoring sieci wodociągowej etap III z III.
 46. Wymiana sieci wodociągowej azbestocementowej w ul. Miłej, Wyjazdowej i Miłkowskiego.
 47. Remont ogrodzenia.
 48. Wymiana przyłączy wodociągowych w ul.Zamkowej, Śródmiejskiej, Piskorzewskiej, Św. Stanisława i G. Narutowicza zgodnie z opracowanym projektem przez PWiK. Wymiana przyłącza wodociągowego w ul. Braci Niemojowskich wraz z rozbudową oraz przełączeniem budynku MZBM i Cmentarza Tynieckiego zgodnie z projektem opracowanym przez PWiK.
 49. Renowacja kanału sanitarnego rękawem typu CIPP - rękaw długi w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Pułaskiego.
 50. Kolektor Krępica - remont studni rewizyjnych DN1000 wraz ze spocznikami i kinetami z wykorzystaniem paneli GRP.
 51. Dostawa wraz z demontażem, montażem i obróbką drzwi biurowych i warsztatowych.
 52. Zakup i montaż stolarki okiennej wraz z moskitierami - napowietrzalnia SUW Lis.
 53. Zakup i montaż systemu kluczy i kłódek Master Key.
 54. Budowa sieci wodociągowej w ul. Michałowskiego.
 55. Samochód dostawczy typu furgon z napędem CNG.
 56. Zakup mebli biurowych.
 57. Budowa rurociągu wodociągowego w ul. Błotnej. Budowa rurociągu wodociągowego w ul. Złotej.
 58. Remont wnętrza zbiornika WCz 1 i 2  pompownia Winiary.
 59. Agregaty pompowe - ujęcie Lis (11 szt.).
 60. Budowa rurociągu wodociągowego w ul. Kolejowej.
 61. Remont elewacji zbiorników WCz pompownia Winiary.
 62. Obsługa prawna.
 63. Budowa sieci wodociągowej w ul. Fenickiej i ul. Nektarowej.
 64. Wymiana 10 włazów wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Wyszyńskiego w Kaliszu.
 65. Materiały eksploatacyjne.
 66. Zakup przepompowni ścieków w ul. Kubusia Puchatka w Kaliszu.
 67. Wykonanie modelu hydraulicznego systemu odwodnienia na terenie Śródmieścia.
 68. Budowa rurociągu wodociągowego w ul. Staszica.
 69. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Fenickiej.
 70. Monitoring pojazdów z kartą drogową elektroniczną.
 71. Zagospodarowanie i przebudowa istniejącej przepompowni ścieków ul. Złota 68 w Kaliszu
 72. Dostawa wodomierzy.
 73. Wodomierze.
 74. Armatura wod - kan.
 75. Wykonanie modelu hydrologicznego zlewni z identyfikacją zagrożeń i analizą pod kątem zmian klimatu oraz zmian planowania przestrzennego.
 76. Medycyna pracy.
 77. Piasek.
 78. Badania archeologiczne.

Rok 2018

 1.     Piasek.
 2.     Usługi transportowe.
 3.     Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu "Budowa instalacji fotowoltaiki".
 4.     Prowadzenie prac geodezyjnych związanych z inwentaryzowaniem sieci i przyłączy wod-kan.
 5.     Wodomierze.
 6.     Materiały biurowe I kw.2018r.
 7.     Materiały eksploatacyjne I kw.2018r.
 8.     Przegląd klimatyzatorów i pompy ciepła.
 9.     Prowadzenie prac archeologicznych.
 10.     Mobilny rębak tarczowy.
 11.     Spektrometr absorpcji atomowej.
 12.    Opracowanie koncepcji zagospodarowania i przebudowy istniejącej przepompowni ścieków dla miasta Kalisza zlokalizowanej przy ul. Złotej.
 13.     Dostawa odczynniki do analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych.
 14.     Dostawa odczynniki do analiz fizykochemicznych.
 15.     Dostawa odczynników Firmy HACH.
 16.     Remont przepompowni ul. Rzymska.
 17.     Dostawa 3 szt. agregatów głębinowych.
 18.     Materiały eksploatacyjne II kwartał 2018r.
 19.     Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Kordeckiego, Częstochowskiej i Zielonej.
 20.     Transformator trójfazowy 400 kVA 50Hz.
 21.     Zawory kulowe pełnoprzelotowe do zimnej wody  II półrocze 2018r.
 22.     Rury i kształtki PE.
 23.     Łączniki ocynkowane II półrocze 2018r.
 24.     Kształtki i rury kanalizacji zewnętrznej PVC II półrocze 2018r.
 25.     Rury PVC, PEHD II półrocze 2018r.
 26.     Zawory antyskażeniowe.
 27.     Odtwarzanie nawierzchni.
 28.     Wymiana okna wraz z montażem w pomieszczeniu magazynowym.
 29.  Przyczepa ciężarowa rolnicza.
 30.  Wymiana centrali telefonicznej budynek adminstracyjno - biurowy ul. Nowy Świt 2a i rozbudowa centrali telefonicznej - budynek ul. Nad Prosną 28-34.
 31.  Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku administracyjno - biurowym SUW Lis + laboratorium.
 32. Remont przepompowni S-IV ul. Elektryków.
 33. Wykonanie okablowania sieciowego w budynkach dyspozytorni i biurowcu LIS.
 34. Remont napowietrzalni SUW LIS - świetlik.
 35.  Wykonanie dokumentacji budowlanej i dokumentacji wykonawczej na przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej.
 36. Odbiór odpadów.
 37. Regeneracja studni głębinowych metodą chemiczno - mechaniczną.
 38. Rozbudowa infrastruktury IT.
 39. Remont dachu w budynku szkoleniowo - administracyjnym SUW LIS.
 40. Kształtki ciśnieniowe żeliwne.
 41. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią ścieków w ul. Wał Piastowski oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Stawiszyńskiej.
 42. Materiały biurowe II półrocze 2018r.
 43. Przebudowa placu parkingowego ul. Nowy Świat 2a.
 44. Transformator trójfazowy 100kVA 50 Hz.
 45. Wykonanie posadzki przemysłowej w warsztacie mechanicznym, w budynku administracyjno - technicznym SUW LIS oraz magazynie "HAWLE".
 46. Wymiana rurociągu wody surowej - napowietrzalnia strona wschodnia.
 47. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kordeckiego zgodnie z projektem opracowanym przez PWiK Spółka z o.o. z siedziba w Kaliszu - maj 2018. Budowa rurociągu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w ul. Kordeckiego.
 48. System do dezynfekcji wody promiennikami UV dla pompowni Smolna.
 49. Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Korczak.
 50. Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych.
 51. Czyszczenie rurociągu wody surowej ujęcie SUW LIS.
 52. Remont napowietrzalni strona zachodnia SUW LIS.
 53. Wymiana nawierzchni asfaltowej o powierzchni 170 m2 - wjazd na teren firmy.
 54. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią ścieków w ul. Św. Michała.
 55. Budowa sieci wodociągowej Pl. Jana Pawła II.
 56. Malowanie elewacji budynku SUW LIS i SUW Warszawska.
 57. Wykaszanie zieleni.
 58. Materiały eksploatacyjne IV kwartał 2018r.
 59. Renowacja kanału sanitarnego rękawem typu CIPP w ul. Zielonej, Czaszkowskiej, Ułańskiej, kolektor Krępica.
 60. Budowa sieci kanalizacji w ul. Brzozowej, Jodłowej i Kasztanowej.
 61. Zakup wraz z dostawą kosiarki Kubota.
 62. Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania związana z wymianą grzejników w pomieszczeniach biurowych PWiK Spółka z o.o.
 63. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Tęczowej i Zielonej zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi.
 64. Wykonanie połączenia hydraulicznego zbiorników ZWCZ na SUW LIS.
 65. Sprzedaż spektrometru absorpcji atomowej.
 66. Usługa utrzymania czystości w budynku administracyjno - biurowym.
 67. Remont schodów zewnętrznych w budynku administracyjno - biurowym PWiK.
 68. Samochód osobowy typu hatchback z napędem elektrycznym.
 69. Samochód osobowy typu hatchback z napędem hybrydowym - 2 szt.
 70. Samochód dostawczy typu furgon z zabudową przestrzeni ładunkowej - 3 szt.
 71. Samochód terenowy typu pick - up z napędem 4x4.
 72. Świadczenie obsługi prawnej dla PWiK Spółka z o.o na okres 5 lat.
 73. Wykonanie ścianek wodnych bąbelkowych, wykonanie ścianki zielonej, obudowa słupów.
 74.  Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Tyniec.
 75. Dostawa, montaż i uruchomienie pomp - 2 szt.
 76. Dostawa i montaż mebli biurowych.
 77. Remont nawierzchni.
 78. Łączniki ocynkowane I pół. 2019r.
 79. Zawory antyskażeniowe I pół. 2019r.
 80. Zawory kulowe przelotowe do zimnej wody I pół. 2019r.
 81. Rury PVC i PEHD I pół. 2019r.
 82. Rury i kształtki PE I pół. 2019r.
 83. Kształtki i rury kanalizacji zewnętrznej PVC w I pół. 2019r.
 84. Kształtki ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego w I pół. 2019r.
 85. Dostawa lamp biurowca przy ul. Nowy Świat 2a w Kaliszu.
 86. Malowanie biurowca hol parter i I piętro sektor A.
 87. Skrzynki uliczne.
 88. Zakup paliwa do samochodów służbowych i maszyn w latach 2019-2020.
 89.  Wodomierze 2019r.
 90. Wykonanie odgałęzień kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnnej, Paprotnej i Moniuszki.
 91. Monitoring sieci wodociągowej II etap z III.
 92. Budowa rurociągu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej zgodnie z projektem opracowanym przez PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu - październik 2018r.
 93.  Ubezpieczenie pojazdów.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

Copyright by Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu 2020 | Zaloguj