Zamówienia publiczne i inwestycje

Aktualnie realizowane zadania

1. W terminie od 14.09.2020 do 15.10.2020.  na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu, Wykonawca – Firma EKO-NAJ Artur Różewicz Kalisz, realizuje inwestycję pt.:  „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wody w ul. Mariańskiej, Łaziennej, Główny Rynek i Plac Św. Józefa w Kaliszu.

Tak pracujemy na ul. Łaziennej

2. W terminie od 28.09.2020 do 10.10.2020.  na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu, Wykonawca – Firma PPUH INSTALEX Grzegorz Sośnicki Kalisz, realizuje inwestycję pt.:  „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wody w ul. Kazimierzowskiej i Mostowej

Nie straszne nam wąskie przestrzenie jak tu na ul. Kazimierzowskiej

Wymiana starego węzła ul. Mostowa.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

Copyright by Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu 2020 | Zaloguj