19 września 2018   Szukaj   
Zintegrowane Systemy Zarządzania

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, dążąc do podniesienie standardów świadczonych usług oraz w trosce o środowisko naturalne, przystąpiło w 2002 roku do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością
i środowiskiem zgodnego z normami ISO 9001 i ISO 18001
Wymagane systemem ISO procedury, mające na celu osiągnięcie powyższych zamierzeń, skutecznie zaczęły funkcjonować w firmie od stycznia 2003 r. Potwierdził to audit zewnętrzny, przeprowadzony
w czerwcu 2003 roku przez firmę RW TUV z Katowic – aktualnie TUV NORD.
W 2004 r. rozszerzono funkcjonujące w przedsiębiorstwie systemy zarządzania – wdrażając Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oparte na normie PN - 18001. Audit przeprowadzony
w maju 2004 r. przez RW TUV w pełni potwierdził integrację funkcjonujących systemów
i ich zgodność z w/w normami.
Zintegrowany System Zarządzania swoim zakresem obejmuje: odbiór ścieków oraz wydobycie, uzdatnianie i dystrybucję wody, konserwację i budowę sieci wodociagowo - kanalizacyjnej, projektowanie oraz badanie jakości wody i ścieków.
Przyznane PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu certyfikaty są potwierdzeniem profesjonalnego zarządzania jakością
i środowiskiem oraz wyrazem wysokiej świadomości kierownictwa i pracowników Spółki w zakresie BHP.
PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu utrzymuje i doskonali wdrożone systemy zarządzania co potwierdzają kolejne audity recertyfikacyjne.
Uzupełnieniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest wdrożony w Dziale Laboratorium system jakości zgodny z ISO 17025.
 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, dążąc do podniesienie standardów świadczonych usług oraz w trosce o środowisko naturalne, przystąpiło w 2002 roku do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością
i środowiskiem zgodnego z normami ISO 9001 i ISO 18001
Wymagane systemem ISO procedury, mające na celu osiągnięcie powyższych zamierzeń, skutecznie zaczęły funkcjonować w firmie od stycznia 2003 r. Potwierdził to audit zewnętrzny, przeprowadzony
w czerwcu 2003 roku przez firmę RW TUV z Katowic – aktualnie TUV NORD.
W 2004 r. rozszerzono funkcjonujące w przedsiębiorstwie systemy zarządzania – wdrażając Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oparte na normie PN - 18001. Audit przeprowadzony
w maju 2004 r. przez RW TUV w pełni potwierdził integrację funkcjonujących systemów
i ich zgodność z w/w normami.
Zintegrowany System Zarządzania swoim zakresem obejmuje: odbiór ścieków oraz wydobycie, uzdatnianie i dystrybucję wody, konserwację i budowę sieci wodociagowo - kanalizacyjnej, projektowanie oraz badanie jakości wody i ścieków.
Przyznane PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu certyfikaty są potwierdzeniem profesjonalnego zarządzania jakością
i środowiskiem oraz wyrazem wysokiej świadomości kierownictwa i pracowników Spółki w zakresie BHP.
PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu utrzymuje i doskonali wdrożone systemy zarządzania co potwierdzają kolejne audity recertyfikacyjne.
Uzupełnieniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest wdrożony w Dziale Laboratorium system jakości zgodny z ISO 17025.