19 września 2018   Szukaj   
System Jakości w Laboratorium

Od 20 kwietnia 2007 roku Laboratorium PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywane badania. Posiadanie certyfikatu potwierdza, że w Laboratorium istnieje i funkcjonuje wdrożony oraz utrzymywany i udoskonalany system zarządzania zgodny z nomą PN- EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych
i wzorcujących”.
Nadanie certyfikatu akredytacyjnego gwarantuje:

 • wysoką jakość wyrobów i usług oraz kompetencji personelu
 • wiarygodność i precyzyjne wyniki analiz oraz badań w obszarach związanych
  z  bezpieczeństwem i środowiskiem 
 • dostarczanie wiarygodnych informacji, na podstawie których mogą być podjęte decyzje
  np. w zakresie ochrony środowiska

Stosowanie ww. normy międzynarodowej ułatwia współpracę między laboratoriami i innymi organizacjami, wspiera wymianę informacji i doświadczeń oraz harmonizuje normy i procedury. Laboratorium posiadając akredytowany system zarządzania zgodny z ww. normą gwarantuje spełnienie wymagań dotyczących kompetencji do przeprowadzania badań łącznie z pobieraniem próbek.
 

 

Od 20 kwietnia 2007 roku Laboratorium PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywane badania. Posiadanie certyfikatu potwierdza, że w Laboratorium istnieje i funkcjonuje wdrożony oraz utrzymywany i udoskonalany system zarządzania zgodny z nomą PN- EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych
i wzorcujących”.
Nadanie certyfikatu akredytacyjnego gwarantuje:

 • wysoką jakość wyrobów i usług oraz kompetencji personelu
 • wiarygodność i precyzyjne wyniki analiz oraz badań w obszarach związanych
  z  bezpieczeństwem i środowiskiem 
 • dostarczanie wiarygodnych informacji, na podstawie których mogą być podjęte decyzje
  np. w zakresie ochrony środowiska

Stosowanie ww. normy międzynarodowej ułatwia współpracę między laboratoriami i innymi organizacjami, wspiera wymianę informacji i doświadczeń oraz harmonizuje normy i procedury. Laboratorium posiadając akredytowany system zarządzania zgodny z ww. normą gwarantuje spełnienie wymagań dotyczących kompetencji do przeprowadzania badań łącznie z pobieraniem próbek.
 

 

Polityka Jakości w Laboratorium