19 września 2018   Szukaj   
Podliczniki

ZAWIERANIE UMÓW NA DOSTAWĘ WODY DO PODLEWANIA TERENÓW ZIELONYCH

Istnieje możliwość zamontowania wodomierza – podlicznika w celu rozliczania poboru wody
do podlewania. W tym celu należy wystąpić do przedsiębiorstwa ze stosownym wnioskiem
oraz spełnić poniższe zasady.


 Pobierz wniosek


ZASADY
rozliczania wody bezpowrotnie zużytej w oparciu o §19 Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza.


 Załącznik


INNE DODATKOWE WODOMIERZE NA POSESJI PODŁĄCZONEJ DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ


W przypadku potrzeby poboru wody do różnych celów na tej samej nieruchomości istnieje możliwość zamontowania dodatkowego wodomierza.
W tym celu należy złożyć wniosek w Biurze Obsługi Klienta - Dział Techniczny.
Wnioski takie będą rozpatrywane indywidualnie po szczegółowym sprawdzeniu warunków lokalnych.
 

ZAWIERANIE UMÓW NA DOSTAWĘ WODY DO PODLEWANIA TERENÓW ZIELONYCH

Istnieje możliwość zamontowania wodomierza – podlicznika w celu rozliczania poboru wody
do podlewania. W tym celu należy wystąpić do przedsiębiorstwa ze stosownym wnioskiem
oraz spełnić poniższe zasady.


 Pobierz wniosek


ZASADY
rozliczania wody bezpowrotnie zużytej w oparciu o §19 Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza.


 Załącznik


INNE DODATKOWE WODOMIERZE NA POSESJI PODŁĄCZONEJ DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ


W przypadku potrzeby poboru wody do różnych celów na tej samej nieruchomości istnieje możliwość zamontowania dodatkowego wodomierza.
W tym celu należy złożyć wniosek w Biurze Obsługi Klienta - Dział Techniczny.
Wnioski takie będą rozpatrywane indywidualnie po szczegółowym sprawdzeniu warunków lokalnych.