19 września 2018   Szukaj   
Jak zostać klientem PWiK sp. z o.o. w Kaliszu

ZAWIERANIE UMÓW O DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW Z POSESJI

 

Chcąc zostać naszym klientem należy :  czytaj plik

 

Wszystkie niezbędne druki znajdują się w zakładce: Obsługa klienta/Wnioski i formularze 

 

ZAWIERANIE UMÓW Z LOKATORAMI BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH

 

Możliwe jest zawieranie umów o dostarczanie wody i odbiór ścieków z lokatorami budynków wielorodzinnych po spełnieniu zasad określonych w zamieszczonej niżej procedurze.

 

Procedura podpisania umowy na świadczenie usług dostawy wody  i odbioru ścieków pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Kaliszu 
a właścicielem budynku i najemcą lokalu w budynku wielolokalowym.

 

  otwórz załącznik
 

ZAWIERANIE UMÓW O DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW Z POSESJI

 

Chcąc zostać naszym klientem należy :  czytaj plik

 

Wszystkie niezbędne druki znajdują się w zakładce: Obsługa klienta/Wnioski i formularze 

 

ZAWIERANIE UMÓW Z LOKATORAMI BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH

 

Możliwe jest zawieranie umów o dostarczanie wody i odbiór ścieków z lokatorami budynków wielorodzinnych po spełnieniu zasad określonych w zamieszczonej niżej procedurze.

 

Procedura podpisania umowy na świadczenie usług dostawy wody  i odbioru ścieków pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Kaliszu 
a właścicielem budynku i najemcą lokalu w budynku wielolokalowym.

 

  otwórz załącznik