19 września 2018   Szukaj   
Laboratorium

Jakość wody do picia dostarczanej mieszkańcom Kalisza kontrolowana jest w  Laboratorium Badania Wody i Ścieków PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, które mieści się na terenie stacji uzdatniania wody Lis
(ul. Nad Prosną 28-34, 62-800 Kalisz).
Laboratorium zapewnia wysoką jakość badań potwierdzoną posiadaniem systemu jakości zgodnego
z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i uzyskaniem certyfikatu akredytacji nr AB 795 wydanym
przez Polskie Centrum Akredytacji, oraz wysokimi kwalifikacjami swojego personelu sprawdzanymi poprzez udział w badaniach porównawczych.
 

Laboratorium dokonuje poboru i badań próbek fizykochemicznych i mikrobiologicznych sprawując

 • kontrolę procesu technologicznego na stacjach uzdatniania wody
 • kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci i w punktach kontrolnych wyznaczonych na sieci 
 • kontrole jakości odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i do wód powierzchniowych
  na zgodność z obowiązującymi przepisami

Laboratorium wykonuje również badania fizykochemiczne wody i ścieków oraz mikrobiologiczne wody
na zlecenia Klientów zewnętrznych. Zakres akredytowanych badań wykonywanych przez Laboratorium PWiK Sp. z o.o. podany jest na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.


Polityka jakości prowadzona w Laboratorium ma na celu zapewnienie wiarygodności i obiektywności wyników badań, celem zaspokojenia oczekiwania klientów.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonywanie badań zgodnie z rosnącymi wymaganiami związanymi z dostosowywaniem ustawodawstwa polskiego do wymogów Unii Europejskiej, w tym m.in.:

 • spektrometr absorpcji atomowej
 • spektrofotometr uv-vis
 • destylator Kjehdahla
 • mętnościomierz
 • tlenomierz
 • komorę laminarnego przepływu powietrza wykorzystywaną do celów mikrobiologicznych
 • pH-metry, czytniki temperatur, biurety cyfrowe orasz szereg pozostałego wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania badań  zgodnie z wytycznymi Polskich Norm.

 

Jakość wody do picia dostarczanej mieszkańcom Kalisza kontrolowana jest w  Laboratorium Badania Wody i Ścieków PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, które mieści się na terenie stacji uzdatniania wody Lis
(ul. Nad Prosną 28-34, 62-800 Kalisz).
Laboratorium zapewnia wysoką jakość badań potwierdzoną posiadaniem systemu jakości zgodnego
z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i uzyskaniem certyfikatu akredytacji nr AB 795 wydanym
przez Polskie Centrum Akredytacji, oraz wysokimi kwalifikacjami swojego personelu sprawdzanymi poprzez udział w badaniach porównawczych.
 

Laboratorium dokonuje poboru i badań próbek fizykochemicznych i mikrobiologicznych sprawując

 • kontrolę procesu technologicznego na stacjach uzdatniania wody
 • kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci i w punktach kontrolnych wyznaczonych na sieci 
 • kontrole jakości odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i do wód powierzchniowych
  na zgodność z obowiązującymi przepisami

Laboratorium wykonuje również badania fizykochemiczne wody i ścieków oraz mikrobiologiczne wody
na zlecenia Klientów zewnętrznych. Zakres akredytowanych badań wykonywanych przez Laboratorium PWiK Sp. z o.o. podany jest na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.


Polityka jakości prowadzona w Laboratorium ma na celu zapewnienie wiarygodności i obiektywności wyników badań, celem zaspokojenia oczekiwania klientów.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonywanie badań zgodnie z rosnącymi wymaganiami związanymi z dostosowywaniem ustawodawstwa polskiego do wymogów Unii Europejskiej, w tym m.in.:

 • spektrometr absorpcji atomowej
 • spektrofotometr uv-vis
 • destylator Kjehdahla
 • mętnościomierz
 • tlenomierz
 • komorę laminarnego przepływu powietrza wykorzystywaną do celów mikrobiologicznych
 • pH-metry, czytniki temperatur, biurety cyfrowe orasz szereg pozostałego wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania badań  zgodnie z wytycznymi Polskich Norm.