19 września 2018   Szukaj   
Kontakt

Siedziba Spółki mieści się w Kaliszu przy ulicy Nowy Świat 2a
wejście od ulicy Fabrycznej
 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
czynne jest w poniedziałki robocze w godzinach od 7.00 do 17.00

w pozostałe dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00

 


 

POGOTOWIE  WODNO-KANALIZACYJNE 994
CENTRALA (62)760-80-00
SEKRETARIAT (62)760-80-11
FAX (62)760-80-49
E - MAIL sekretariat@wodociagi-kalisz.pl
  pwik@kl.onet.pl
SPRZEDAŻ
 
(62)760-80-30, 760-80-31, 760-80-32
odczyty@wodociagi-kalisz.pl
OBSŁUGA TECHNICZNA
 
(62)760-80-52, 760-80-54, 760-80-55
techniczny@wodociagi-kalisz.pl
OBSŁUGA TECHNICZNA - OCHRONA ŚRODOWISKA
 
(62)760-80-22
srodowisko@wodociagi-kalisz.pl
EKSPLOATACJA SIECI
 
(62)760-80-60, 760-80-61, 760-80-62
dzialsieci@wodociagi-kalisz.pl
ZAOPATRZENIE
 
(62)760-80-66, 760-80-68
przetargi@wodociagi-kalisz.pl
EKSPLOATACJA SIECI - TRANSPORT (62)760-80-67
transport@wodociagi-kalisz.pl
ORGANIZACJA I SPRAWY PRACOWNICZE
 
(62)760-80-12, 760-80-13, 760-80-14
kadry@wodociagi-kalisz.pl
KSIĘGOWOŚĆ
 
(62)760-80-17, 760-80-33, 760-80-41, 760-80-42
dfk@wodociagi-kalisz.pl
ADMINISTRACJA SIECI KOMPUTEROWEJ
 
(62)760-80-20, 760-80-26
jacek@wodociagi-kalisz.pl
PRODUKCJA WODY
 
(62)766-34-36
tpkierownik@wodociagi-kalisz.pl
LIS - DYSPOZYTORNIA
 
(62)768-06-01
 
UTRZYMANIE RUCHU
 
(62)766-30-58
tu@wodociagi-kalisz.pl
LABORATORIUM
 
(62)753-68-12
laboratorium@wodociagi-kalisz.pl
BIURO OBSŁUGI KLIENTA  
RACHUNKI/UMOWY (62)760-80-34
UZGODNIENIA TECHNICZNE (62)760-80-53
   
Inspektor ochrony danych ido@wodociagi-kalisz.pl
Dorota Małolepsza-Mróz  

 

Siedziba Spółki mieści się w Kaliszu przy ulicy Nowy Świat 2a
wejście od ulicy Fabrycznej
 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
czynne jest w poniedziałki robocze w godzinach od 7.00 do 17.00

w pozostałe dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00

 


 

POGOTOWIE  WODNO-KANALIZACYJNE 994
CENTRALA (62)760-80-00
SEKRETARIAT (62)760-80-11
FAX (62)760-80-49
E - MAIL sekretariat@wodociagi-kalisz.pl
  pwik@kl.onet.pl
SPRZEDAŻ
 
(62)760-80-30, 760-80-31, 760-80-32
odczyty@wodociagi-kalisz.pl
OBSŁUGA TECHNICZNA
 
(62)760-80-52, 760-80-54, 760-80-55
techniczny@wodociagi-kalisz.pl
OBSŁUGA TECHNICZNA - OCHRONA ŚRODOWISKA
 
(62)760-80-22
srodowisko@wodociagi-kalisz.pl
EKSPLOATACJA SIECI
 
(62)760-80-60, 760-80-61, 760-80-62
dzialsieci@wodociagi-kalisz.pl
ZAOPATRZENIE
 
(62)760-80-66, 760-80-68
przetargi@wodociagi-kalisz.pl
EKSPLOATACJA SIECI - TRANSPORT (62)760-80-67
transport@wodociagi-kalisz.pl
ORGANIZACJA I SPRAWY PRACOWNICZE
 
(62)760-80-12, 760-80-13, 760-80-14
kadry@wodociagi-kalisz.pl
KSIĘGOWOŚĆ
 
(62)760-80-17, 760-80-33, 760-80-41, 760-80-42
dfk@wodociagi-kalisz.pl
ADMINISTRACJA SIECI KOMPUTEROWEJ
 
(62)760-80-20, 760-80-26
jacek@wodociagi-kalisz.pl
PRODUKCJA WODY
 
(62)766-34-36
tpkierownik@wodociagi-kalisz.pl
LIS - DYSPOZYTORNIA
 
(62)768-06-01
 
UTRZYMANIE RUCHU
 
(62)766-30-58
tu@wodociagi-kalisz.pl
LABORATORIUM
 
(62)753-68-12
laboratorium@wodociagi-kalisz.pl
BIURO OBSŁUGI KLIENTA  
RACHUNKI/UMOWY (62)760-80-34
UZGODNIENIA TECHNICZNE (62)760-80-53
   
Inspektor ochrony danych ido@wodociagi-kalisz.pl
Dorota Małolepsza-Mróz  

 

Dojazd do PWiK Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 2A (wejście / wjazd od ul. Fabrycznej)