20 września 2017   Szukaj   
Aktualnie realizowane zadania

  • Obecnie prowadzone są prace związane z budową przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej w ul. Łowieckiej.
  • Na przełomie lipca i sierpnia br. rozpoczną się prace związane z wymianą sieci azbestocementowej w ulicy Halnej.
  • W chwili obecnej prowadzone są prace związane z renowacją kanałów sanitarnych. Roboty na zlecenie PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu prowadzi firma Mazur Sp. z o.o.

  • Obecnie prowadzone są prace związane z budową przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej w ul. Łowieckiej.
  • Na przełomie lipca i sierpnia br. rozpoczną się prace związane z wymianą sieci azbestocementowej w ulicy Halnej.
  • W chwili obecnej prowadzone są prace związane z renowacją kanałów sanitarnych. Roboty na zlecenie PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu prowadzi firma Mazur Sp. z o.o.