17 lutego 2018   Szukaj   
Aktualnie realizowane zadania

 • Obecnie prowadzone są prace związane z modernizacją sieci wodociągowej w ulicy Szerokiej. Roboty prowadzi firma EKO-NAJ A. Różewicz.
 • Trwają prace związane z budową sieci wodociągowej w ulicy Skalmierzyckiej na odcinku od ulicy Staszica do Polnej. Roboty prowadzi firma EKO-NAJ A. Różewicz.
 • Prowadzone są roboty związane z wymianą sieci azbestocementowej w ulicy Śnieżnej. Prace prowadzi firma PRD-B J. Wawrzyniak.
 • W chwili obecnej prowadzone są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Owsianej. Prace prowadzi firma CO-MAX.
 • Obecnie prowadzone są prace związane z monitoringiem sieci wodociągowej na terenie miasta Kalisza. Prace realizuje firma Złote Runo.
 • Obecnie prowadzone są przez firmę TEKAN prace związane z modernizacją kanałów sanitarnych w ulicach : Parczewskiego, Pułaskiego, Kredytowej i Budowlanych.

 • Obecnie prowadzone są prace związane z modernizacją sieci wodociągowej w ulicy Szerokiej. Roboty prowadzi firma EKO-NAJ A. Różewicz.
 • Trwają prace związane z budową sieci wodociągowej w ulicy Skalmierzyckiej na odcinku od ulicy Staszica do Polnej. Roboty prowadzi firma EKO-NAJ A. Różewicz.
 • Prowadzone są roboty związane z wymianą sieci azbestocementowej w ulicy Śnieżnej. Prace prowadzi firma PRD-B J. Wawrzyniak.
 • W chwili obecnej prowadzone są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Owsianej. Prace prowadzi firma CO-MAX.
 • Obecnie prowadzone są prace związane z monitoringiem sieci wodociągowej na terenie miasta Kalisza. Prace realizuje firma Złote Runo.
 • Obecnie prowadzone są przez firmę TEKAN prace związane z modernizacją kanałów sanitarnych w ulicach : Parczewskiego, Pułaskiego, Kredytowej i Budowlanych.