19 września 2018   Szukaj   
Aktualnie realizowane zadania

  • W chwili obecnej PWiK Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu realizuje wymianę sieci wodociągowej azbesto-cementowej w ul. Zielonej i Tęczowej. Roboty prowadzi firma Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych D. Wawrzyniak.
  • Prowadzone są prace związane z modernizacją sieci wodociągowej w ulicy Kordeckiego. Roboty są prowadzone przez firmę EKO-NAJ A. Różewicz.

  • W chwili obecnej PWiK Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu realizuje wymianę sieci wodociągowej azbesto-cementowej w ul. Zielonej i Tęczowej. Roboty prowadzi firma Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych D. Wawrzyniak.
  • Prowadzone są prace związane z modernizacją sieci wodociągowej w ulicy Kordeckiego. Roboty są prowadzone przez firmę EKO-NAJ A. Różewicz.