19 września 2018   Szukaj   
Firma

Firma, jednoosobowa spółka samorządu terytorialnego, której nazwa brzmi:
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu
Spółka może używać nazwy skróconej – PWiK Sp. z o.o. Założycielem i siedzibą Spółki jest Miasto Kalisz. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Wysokość kapitału zakładowego Spółki na dzień 30.05.2018 wynosi 117.720.000 złotych. Wszystkie udziały (100 %) należą do Miasta Kalisza. Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Grochowe Łąki 6, 61-752  Poznań.
 

Firma, jednoosobowa spółka samorządu terytorialnego, której nazwa brzmi:
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu
Spółka może używać nazwy skróconej – PWiK Sp. z o.o. Założycielem i siedzibą Spółki jest Miasto Kalisz. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Wysokość kapitału zakładowego Spółki na dzień 30.05.2018 wynosi 117.720.000 złotych. Wszystkie udziały (100 %) należą do Miasta Kalisza. Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Grochowe Łąki 6, 61-752  Poznań.