19 września 2018   Szukaj   
Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników  zobacz więcej


Grzegorz Sapiński
Prezydent Miasta Kalisza

Rada Nadzorcza    zobacz więcej

 

1. Anna Małgorzata Karwowska-Bednarek - Przewodnicząca RN

2. Tomasz Scheffler - Zastępca Przewodniczącej RN

3. Monika Mazur - Sekretarz RN

4. Tomasz Paweł Niewiadomski - Członek RN

5. Jarosław Grzegorz Fabisiak - Członek RN

 

Zarząd      zobacz więcej


Sprawami Spółki kieruje Zarząd w składzie:
 

Andrzej Janusz Anczykowski
Prezes Zarządu
 

 

Zgromadzenie Wspólników  zobacz więcej


Grzegorz Sapiński
Prezydent Miasta Kalisza

Rada Nadzorcza    zobacz więcej

 

1. Anna Małgorzata Karwowska-Bednarek - Przewodnicząca RN

2. Tomasz Scheffler - Zastępca Przewodniczącej RN

3. Monika Mazur - Sekretarz RN

4. Tomasz Paweł Niewiadomski - Członek RN

5. Jarosław Grzegorz Fabisiak - Członek RN

 

Zarząd      zobacz więcej


Sprawami Spółki kieruje Zarząd w składzie:
 

Andrzej Janusz Anczykowski
Prezes Zarządu