19 września 2018   Szukaj   
Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników stanowi jednoosobowo Prezydent Miasta Kalisza – Grzegorz Sapiński
lub na podstawie jego pełnomocnictwa jego zastępcy.
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika bądź Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
 

Zgromadzenie Wspólników stanowi jednoosobowo Prezydent Miasta Kalisza – Grzegorz Sapiński
lub na podstawie jego pełnomocnictwa jego zastępcy.
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika bądź Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.