19 września 2018   Szukaj   
Zarząd

Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.
Zarząd Spółki zarządza jej sprawami i majątkiem. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
W przypadku Zarządu wieloosobowego, do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie
z prokurentem.

 


 

Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.
Zarząd Spółki zarządza jej sprawami i majątkiem. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
W przypadku Zarządu wieloosobowego, do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie
z prokurentem.