19 września 2018   Szukaj   
Dane podstawowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu
Adres: 62-800 Kalisz, ul.  Nowy Świat 2a

Centrala:
Tel.: 62/760-80-00

REGON:
250022522
NIP:
618-004-24-33
KRS:
0000010157
Kapitał zakładowy:
117.720.000,00 zł.

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu
Adres: 62-800 Kalisz, ul.  Nowy Świat 2a

Centrala:
Tel.: 62/760-80-00

REGON:
250022522
NIP:
618-004-24-33
KRS:
0000010157
Kapitał zakładowy:
117.720.000,00 zł.

 

 

Historia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu  to przedsiębiorstwo o bogatej  historii i z wieloletnimi tradycjami. Istnienie kaliskich wodociągów liczy się od 1 kwietnia 1936 roku, kiedy to Rada  Miejska  powołała  Zakład  Miejski  miasta Kalisza pn.  Biuro Budowy  i  Eksploatacji  Wodociągów i Kanalizacji. Początki zasilania Kalisza w wodę sięgają XVI wieku. To wtedy, pierwszy raz doprowadzono wodę do Kalisza rurami drewnianymi z pobliskiej miejscowości Korczak, ze zbiorników zbudowanych na strumieniu Krępica. Po raz drugi zbudowano wodociąg w połowie lat 30 - tych XX wieku. Znaczne pogorszenie się stanu sanitarnego płytkiej warstwy gruntów wodonośnych, systematyczny spadek jakości wody w studniach oraz rosnąca jednocześnie świadomość higieniczna społeczeństwa, spowodowały dążenie do budowy wodociągu komunalnego.
W  swojej  ponad  80 - letniej  historii  firma przyjmowała różne formy organizacyjne,  zmieniała zakres i zasięg działania. I tak; już w roku  1938  nastąpiło  połączenie  Zakładu  Wodociągów   i   Kanalizacji z Gazownią Miejską w jedno zjednoczone przedsiębiorstwo przy Alei Aleksandry Piłsudskiej 8 /dziś Aleja Wolności/. W 1952 roku powołano do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Swoją działalnością obejmowało ono oczyszczanie miasta, zieleńce, komunikację miejską,  hotele, produkcje  i  dostawę  gazu oraz  wodociągi i kanalizacje. Po  kolejnej  reorganizacji,  która  nastąpiła w roku 1954,  powstało  Miejskie  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Nr 2, o zakresie działania: Wodociągi  i  Kanalizacja oraz  Gazownia. W tym mariażu trwaliśmy do końca 1963 roku. W kolejnych latach, stosownie do potrzeb wynikających ze zmian administracyjnych, byliśmy  przedsiębiorstwem  powiatowym,  znowu  miejskim,  przez  siedem  lat  wojewódzkim  i  jeszcze  raz  miejskim. Uchwałą  Nr XX/138/91  Rada Miejska Kalisza  zdecydowała   o  przekształceniu  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i Kanalizacji  w  Kaliszu  w  spółkę prawa handlowego. W  tej  formie  organizacyjnej   funkcjonujemy  od   1  stycznia  1992 roku. 

 

 

 

Majątek Spółki został uwidoczniony w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu  to przedsiębiorstwo o bogatej  historii i z wieloletnimi tradycjami. Istnienie kaliskich wodociągów liczy się od 1 kwietnia 1936 roku, kiedy to Rada  Miejska  powołała  Zakład  Miejski  miasta Kalisza pn.  Biuro Budowy  i  Eksploatacji  Wodociągów i Kanalizacji. Początki zasilania Kalisza w wodę sięgają XVI wieku. To wtedy, pierwszy raz doprowadzono wodę do Kalisza rurami drewnianymi z pobliskiej miejscowości Korczak, ze zbiorników zbudowanych na strumieniu Krępica. Po raz drugi zbudowano wodociąg w połowie lat 30 - tych XX wieku. Znaczne pogorszenie się stanu sanitarnego płytkiej warstwy gruntów wodonośnych, systematyczny spadek jakości wody w studniach oraz rosnąca jednocześnie świadomość higieniczna społeczeństwa, spowodowały dążenie do budowy wodociągu komunalnego.
W  swojej  ponad  80 - letniej  historii  firma przyjmowała różne formy organizacyjne,  zmieniała zakres i zasięg działania. I tak; już w roku  1938  nastąpiło  połączenie  Zakładu  Wodociągów   i   Kanalizacji z Gazownią Miejską w jedno zjednoczone przedsiębiorstwo przy Alei Aleksandry Piłsudskiej 8 /dziś Aleja Wolności/. W 1952 roku powołano do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Swoją działalnością obejmowało ono oczyszczanie miasta, zieleńce, komunikację miejską,  hotele, produkcje  i  dostawę  gazu oraz  wodociągi i kanalizacje. Po  kolejnej  reorganizacji,  która  nastąpiła w roku 1954,  powstało  Miejskie  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Nr 2, o zakresie działania: Wodociągi  i  Kanalizacja oraz  Gazownia. W tym mariażu trwaliśmy do końca 1963 roku. W kolejnych latach, stosownie do potrzeb wynikających ze zmian administracyjnych, byliśmy  przedsiębiorstwem  powiatowym,  znowu  miejskim,  przez  siedem  lat  wojewódzkim  i  jeszcze  raz  miejskim. Uchwałą  Nr XX/138/91  Rada Miejska Kalisza  zdecydowała   o  przekształceniu  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i Kanalizacji  w  Kaliszu  w  spółkę prawa handlowego. W  tej  formie  organizacyjnej   funkcjonujemy  od   1  stycznia  1992 roku. 

 

 

 

Majątek Spółki został uwidoczniony w Biuletynie Informacji Publicznej.