JAK ZOSTAĆ KLIENTEM PWiK Spółka z o.o. w Kaliszu

ZAWIERANIE UMÓW O DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW Z POSESJI

Chcąc zostać naszym klientem należy: czytaj plik.

Wszystkie niezbędne ruki znajdują się w zakładce: Obsługa klienta/Wnioski i formularze

ZAWIERANIE UMÓW Z LOKATORAMI BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH

Możliwe jest zawieranie umów o dostarczenie wody i odbiór ścieków z lokatorami budynków wielorodzinnych po spełnieniu zasad określonych w zamieszcoznej niżej procedurze.

Procedura podpisania umowy na świadczenie usług dosawy wody i odbioru ścieków pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu a właścicielem budynku i najemcą lokalu w budynku wielolokalowym: czytaj plik.

Ta strona objaśnia, w jaki sposób unowocześnić lub przekształcić szablon opracowany dla Joomla 1.5 do wykorzystania w nowszych wersjach Joomla. Powstała z informacji zwrotnych od osób, które już dokonywały takiej aktualizacji.

Jeśli przytrafił Ci się problem podczas aktualizacji szablonu albo masz jakiekolwiek informacje, które mogą pomoc innym, umieść je na stronie dyskusji. Po zweryfikowaniu tych informacji włączymy je do poradnika.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

Copyright by Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu 2019 | Zaloguj