Znajdujesz się na stronie: Aktualności

Aktualności

30 lipca 2018

Nowe Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Kalisza

Informujemy, że w dniu 04-06-2018 została opublikowana decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr PO.RET.070.129.2.2018.ZG (dostępna na stronie internetowej: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-ret-070-129-2-2018-zg.html) zatwierdzająca Taryfę za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na okres trzech lat dla miasta Kalisza.

Czytaj więcej
123

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
tel. (62) 760-80-00
sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

Copyright by Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu 2019 | Zaloguj